Ay halindeki kadınların dua, zikir ve istiğfar ile meşgul olmak, Kâbe’yi temaşa etmek veya Hz. Peygamber’i ziyaret etmek gibi amaçlarla Harem-i Şerif’e ve Mescid-i Nebevî’ye girmeleri caiz midir?

Şartlar gereği ömründe sadece bir defa hac yapma fırsatı yakalayabilen kadınlar, bu durumları dikkate alınarak ulemanın çoğunluğuna göre caiz olmamakla birlikte, hacda âdetli iken dua, zikir ve istiğfar ile meşgul olmak, Kâbe’yi seyretmek veya Hz. Peygamber’i ziyaret etmek gibi amaçlarla Harem-i Şerif’e ve Mescid-i Nebevî’ye girmek istediklerinde buna cevaz veren âlimlerin görüşleri doğrultusunda amel edebilirler