Ay halindeki kadın metafa girip tavaf yapabilir mi? Bu durumdaki kadın nasıl davranmalıdır?

Âdetliyken ihrama giren veya ihrama girdikten sonra âdet görmeye başlayan kadınlar, tavafın dışında haccın bütün menâsikini yerine getirebilirler. Ancak tavaf edemezler. Çünkü Resû- lüllah (s.a.s.), Hz. Aişe’ye; “Bu, Allah Teâlâ’nın, Hz. Âdem’in kızları üzerine yazdığı bir şeydir (senin elinde olan bir şey değildir). Hacıların hacla ilgili yaptıklarını sen de yap. Ancak âdet gördüğün sürece Kâbe’yi tavaf etme.” [Buhârî, Hayz, 1] buyurmuştur. Âdetli oldukları için bayram günlerinde ziyaret tavafını yapamayan kadınlar âdetleri bitince bu tavaflarını yaparlar. Bu gecikmeden dolayı kendilerine herhangi bir ceza gerekmez. Ziyaret tavafını yaptıktan sonra âdet gören kadınlar, ülkelerine dönmeden önce vacip olan veda tavafını yapacak imkân bulamazlarsa bu tavafı terk ederler. Bundan dolayı da bir ceza gerekmez [Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, Beyrut, 1405/1984, I, 410, 414].