Ay halinde iken saç boyatılabilir mi?

Hz. Peygamber (s.a.s.): “Saçı olan, bakımına özen göstersin.” [Ebû Dâvûd, Teraccül, 27] buyurmuştur. Saçları temizlemek, yıkamak, koku sürmek, taramak Peygamberimiz (s.a.s.)’in teşvik ettiği hususlardandır. Toplum tarafından yadırganmayacak şekilde ve yabancı erkeklere yönelik olmamak kaydıyla kadınlar saçlarını boyatabilirler. Bunu kına ile yapabilecekleri gibi, günümüzde kullanılan saç boyaları ile de yapabilirler [İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 329-331]. Hayızlı ve nifaslı kadınlar ile cünüp olan kişilerin insani ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan mubah işleri yapmaları dinen yasaklanmamıştır [İbn Nüceym, el Bahr er-Râik, I, 49]. Bu itibarla, bu işler kapsamında olan saç boyatma da âdetli kadınlar için yasak değildir. Saç boyamanın âdet döneminde veya başka zamanlarda yapılması arasında fark yoktur.