Ay hâli devam eden kadın gusül abdesti alınca temizlenmiş olur mu?

Âdet hâli devam eden bir kadın gusül abdesti alınca temizlenmiş olmaz. Çünkü gusletmek ay hâlinin bitimi ile farz olur. Bu nedenle İslam âlimleri âdet hâli devam ederken alınan guslün geçersiz olduğunu ifade etmişlerdir [İbn Kudame, Muğnî, I, 168, 242].