Ay döneminde, lohusalıkta yahut cünüpken genel vücut temizliği yapmakta bir sakınca var mıdır?

Bazı kaynaklarda cünüplük, lohusalık ve hayız hâllerinde gusletmeden saç ve tırnakları kesmenin, koltuk ve kasık temizlemenin tenzihen mekruh olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır [Fetavay-ı Hindiyye, V, 358]. Ancak bu konuda bir ayet ya da hadis bulunmamaktadır. Öte yandan diğer bazı kaynaklarda yapılan bu değerlendirmenin uygun olmadığı da ifade edilmiştir [Büceyremî, Tuhfetü’l-Habib, I, 364, Beyrut, 1996; Dimyatî, İânetü’t-Tâlibin, Beyrut, I, 79]. Bu sebeple cünüp, lohusa ve hayız hâlinde olanların gusletmeden saç ve tırnaklarını kesmesinde, koltuk ve kasık temizliği yapmasında bir sakınca yoktur [Buhutî, Keşşâfü’l-Kına’, I, 158, Beyrut, 1402].