Ay dönemi başlamadan birkaç gün önce veya sonra başlayan akıntının hükmü nedir? Bu esnada ibadet yapılabilir mi?

Âdeti düzenli olmayan kadınlardan gelen ve kan renginde olmayıp bulanık olan akıntılar -konuyla ilgili farklı görüşler olmakla birlikte- ister âdet günlerinin başında ister sonunda olsun hem başta hem de sonda hayız kanından sayılır [Mergînânî, Hidâye, I, 32, Beyrut, 1410/1990; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 37, Beyrut 1423/2002]. Buna göre âdet öncesi sürekli akıntılar gören bir kadın, bu akıntıların başlamasından itibaren âdet günü sona erene kadar namaz kılmaz. Ancak 10 gün geçtiği hâlde akıntı devam ediyorsa, 10 günden sonraki akıntılar hayız değil özür kanıdır. Akıntısı 10 günden fazla devam eden bir kadın, “özür sahibi” kimselerin yaptığı şekilde abdest alır ve namazını kılar [Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, ts. I, 29-30]. Âdet günleri sabit olan kadınların bu günlerinden önce ve sonra görecekleri renkli sıvı ve akıntılar özür kanı hükmünde olup âdet kanı sayılmaz