Annenin çocuğunu iki yıldan fazla emzirmesinin dinî hükmü nedir?

Yüce Allah, “-Emzirmeyi tamamlatmak isteyenler için- anneler çocuklarını iki tam yıl emzirsinler.” [Bakara, 2/233] buyurarak annenin çocuğunu iki tam yıl emzirmesini istemiştir. İlgili ayetin devamında ise anne ile babanın istişare edip anlaşmaları hâlinde iki yıl tamamlanmadan çocuklarını sütten kesebileceklerini ifade etmiştir. Ayette geçen iki tam yıl ifadesi, iki yıl tamamlandıktan sonra çocuğun muhakkak sütten kesilmesini gerektirmemektedir. Nitekim konu ile ilgili naslardan yola çıkan Ebû Hanîfe, iki buçuk sene dolmadan meydana gelen emzirmelerle süt mahremiyetinin doğacağını belirtmiştir. Buna göre çocuk iki yaşını tamamladıktan sonra diğer yiyeceklere alışamaması veya başka bir gerekçe ile emmeye ihtiyaç duyarsa emmeye devam edebilir. [Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’an, Beyrut 1994, I, 497; Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi, Beyrut 2000, III, 304]. DIYANET