Allah’ın yemin ettikleriyle yemin etmeli miyiz?

  • Vakıa suresi 75-76 ayetlerinde Allahın yıldızlara olan yemini ve bu yeminin önemine vurgu var, biz de bu yeminle kendimizi ifade edebilir miyiz,bunun sakıncası var mıdır?
  • Allah’ın yemin etitği şeylere yemin etmek yoktur. Allah’ın adına, isim ve sıfatlarına, onun sözleri olduğu için Kur’an’a yemin edilir ama yıldızlara ve diğer yemin ettiği şeylere yemin edilmez.

www.fetvameclisi.com