Allah, Kur’an ve din gibi kutsal değerlere küfretmek nikâha zarar verir mi?

Allah, kitap ve din gibi mukaddes değerlere küfretmek kişinin imandan çıkıp küfre girmesine sebep olur. Böyle bir söz ve davranışta bulunan kimselerin derhâl tevbe istiğfar edip nikâhları- nı yenilemeleri gerekir. Şayet yapılan küfür inançsızlık nedeniyle değil de dil alışkanlığı sebebiyle öfke anında ortaya çıkmışsa, bu sözlerle dinden çıkılmadığı gibi, eşler arasındaki nikâh da bozulmaz. Çünkü burada maksat dinî değerlere küfretmek olmadığı gibi, söyleniş anında da sağlıklı düşünmeyi ortadan kaldıran nedenler olabilmektedir. Şu kadar var ki, bu tür söz ve davranışlarda bulunan kişinin tevbe ve istiğfarda bulunması ve tekrar böyle bir hataya düşmemeye gayret etmesi gerekir [bkz. İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, Beyrut 2000, IV, 233; Ö. N. Bilmen, Büyük İslam İlmihali, İstanbul 1986, 412].