Abdest için uygun yer bulamayan kadın teyemmüm yapabilir mi?

Abdest alırken kadının avret yerleri nâmahrem kimseler tarafından görülecekse kendisi hükmen suyu kullanmaktan aciz kabul edilir ve teyemmüm ederek namazını kılar [İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 104]. Ancak abdest alabilecek uygun bir ortam bulamayan kadın namaz vaktinin sonlarına kadar bekler. Eğer vaktin çıkacağından korkarsa teyemmüm ederek namazını kılar. Bununla birlikte ihtiyaten o namazı iade eder.

[Bkz: Tahtavî, Haşiyetü’t-Tahtavî alâ Merâkı’l-Felah, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1997, s. 106].(DİYANET)