Zifaf olmadan boşanmanın hükmü nedir?

Nikâh kıyıldıktan sonra henüz zifafa girilmeden yapılan boşama geçerlidir. Bu durumda bir bâin talak meydana gelir [Merğinânî, el-Hidâye, I, 202]. Boşayan erkek, boşadığı eşine tekrar dönmek isterse, ancak yeni bir nikâhla dönebilir. Bu şekilde boşanan çiftler, nikâhlı iken yanlarına kimsenin izinsiz giremeyeceği bir yerde baş başa kalmışlarsa (halvet-i sahiha) erkeğin kadına tam mehir vermesi lazımdır [Nisâ, 4/20-21]. Kadının da yeni bir evlilik için iddet beklemesi gerekir [Serahsî, el-Mebsût, V, 148-149]. Ancak halvet-i sahiha olmadan önce boşama söz konusu olduğunda mehir belirlenmemişse kocanın mehir konusunda sorumluluğu yoksa da, bütçesine ve toplumun örfüne uygun bir şekilde kadına müt’a denilen bir hediye vermelidir. Ancak daha önce bir mehir miktarı belirlenmişse koca, bunun yarısını ödemekle yükümlüdür [Bakara, 2/236-237; Ahzâb, 33/49; Cassas, Ahkâmu’l-Kur’an, I, 583-584; Serahsî, el-Mebsût, VI, 16].