Tecavüze uğrayan kadının evliliği devam eder mi?

Zina evliliği düşüren hususlardan olmadığı gibi, tecavüze uğ- rayan kadının nikâhının düşmesi de söz konusu değildir. Ayrı- ca bu durumdaki kadın mağdur durumundadır. Kişinin kendi iradesi olmadan başına gelen bu elim fiilden dolayı sorumlu olması ya da kınanması söz konusu olamaz [İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, İstanbul 1984, III, 50]. Bu durumda kocaya düşen eşine destek olmaktır.