Parasızlık sebebiyle çocuğunu başkasına evlatlık vermek caiz midir?

Çocuklar dünya hayatının süsü [Kehf, 18/46] ve Allah’ın kullarına nimetidirler [İbrahim, 14/39]. Her canlının rızkını veren Allah’tır [Ankebut, 29/60; Zariyat, 51/58]. İnsana düşen Allah’ın kendisi için takdir ettiği rızkı aramaktır. Bu arayış ve çabanın karşılığı kendisine verilecektir [Necm, 53/38-41]. Cahiliye döneminde açlık korkusuyla çocukları öldürme âdeti vardı. Kur’an-ı Kerim’de bu kötü âdet yasaklanırken herkesin rızkını verenin Allah olduğu bir kez daha vurgulanmıştır: “Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir gü- nahtır.” [İsra, 17/31]. Dinimizde çocuğun anne baba ile olan nesep bağının koparılması onun duygu dünyasını yıkmak ve onu ruhen öldürmek sayılabileceğinden doğru bulunmamıştır [Ahzâb, 33/4-5; İbn Mâce, Hudûd, 36]. Bu yüzden çocuk Allah’ın emaneti olarak görülmeli, bu emanete hakkıyla riayet için çaba ve gayret gösterilmeli, parasızlık sebebiyle evlatlık olarak verilip, çocuk, gerçek anne baba şefkatinden mahrum bırakılmamalıdır.