Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

Parasızlık sebebiyle çocuğunu başkasına evlatlık vermek caiz midir?
azrabilisim 31 Mart 2018
 

Parasızlık sebebiyle çocuğunu başkasına evlatlık vermek caiz midir?

Çocuklar dünya hayatının süsü [Kehf, 18/46] ve Allah’ın kullarına nimetidirler [İbrahim, 14/39]. Her canlının rızkını veren Allah’tır [Ankebut, 29/60; Zariyat, 51/58]. İnsana düşen Allah’ın kendisi için takdir ettiği rızkı aramaktır. Bu arayış ve çabanın karşılığı kendisine verilecektir [Necm, 53/38-41]. Cahiliye döneminde açlık korkusuyla çocukları öldürme âdeti vardı. Kur’an-ı Kerim’de bu kötü âdet yasaklanırken herkesin rızkını […]

Tümünü Görüntüle
İslam’a göre evlat edinmenin hükmü nedir?
azrabilisim
 

İslam’a göre evlat edinmenin hükmü nedir?

İslamiyet öncesi Arap toplumunda var olan ve İslam’ın ilk yıllarında eski geleneğin bir devamı olarak sürdürülen evlat edinme kurumu Medine döneminde; “Allah evlatlıklarınızı öz çocuklarınız (gibi) kılmamıştır. Bu, sizin ağızlarınızla söylediğiniz (fakat gerçekliği olmayan) sözünüzdür.” [Ahzab, 33/4] ayeti ile kaldırılmış, bir sonraki ayette evlatlıkların öz babalarına nispet edilmesi emredilmiştir. İslam dini, sosyal dayanışmaya önem vermiş […]

Tümünü Görüntüle
Kendisine mirastan hiç pay verilmeyen bir kadın mahkeme yolu ile hakkını arasa, bu sebeple kardeşleri kendisine küsseler günaha girer mi?
azrabilisim
 

Kendisine mirastan hiç pay verilmeyen bir kadın mahkeme yolu ile hakkını arasa, bu sebeple kardeşleri kendisine küsseler günaha girer mi?

Müslüman, Yüce Allah’ın koymuş olduğu hükümlere uymalı- dır; aksi takdirde manen sorumlu olur. Mirasla ilgili hükümler de bunlardan biridir. Bu yüzden varislerin haklarına düşene rıza göstermeleri ve diğerlerinin haklarına tecavüz etmemeleri gerekir. Kur’an-ı Kerim’de mirasla ilgili hükümler bildirildikten sonra şöyle buyurulur: “İşte bu (hükümler) Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu […]

Tümünü Görüntüle
Mirasçılar mirastan mahrum edilebilir mi? Dinimizde evlatlıktan reddetmek meşru mudur?
azrabilisim
 

Mirasçılar mirastan mahrum edilebilir mi? Dinimizde evlatlıktan reddetmek meşru mudur?

Kişi, mirasçısını mirasından mahrum etme hak ve yetkisine sahip değildir. Ancak vârisin murisini öldürmesi, farklı dinlerden olmaları gibi mirasçılığa engel haller bulunması durumunda mirasçı mirastan mahrum kalır [Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, ts., V, 792, 821-822]. Çocuklar anne babanın gönlünü incitecek sevgi ve gönül bağı- nı koparacak olan isyan, eziyet ve hakaret gibi olumsuz duygu ve davranışlarda […]

Tümünü Görüntüle
Bir kimse karısının eski eşinden olan çocuğunu evlat edinip malını tamamen ona bağışlayabilir mi?
azrabilisim
 

Bir kimse karısının eski eşinden olan çocuğunu evlat edinip malını tamamen ona bağışlayabilir mi?

İslam dininde evlat edinme yoktur [Ahzab, 33/4-5]. Bir kimse kim olursa olsun korunmaya muhtaç çocukları himayesine alıp onlara bakabilir. Bu çocukların nesepleri belli ise çocuklar babalarına nispet edilirler. Bir çocuğu himayesine alan kişi, dilediği takdirde diğer varislerinin hakkını gözetmek şartıyla malını himayesine aldığı çocuklar da dâhil olmak üzere dilediği kişilere bağışlayabilir [Mevsılî, el-İhtiyâr, Beyrut, III, […]

Tümünü Görüntüle
Bir kimse karısının eski eşinden olan çocuğunu evlat edinip malını tamamen ona bağışlayabilir mi?
azrabilisim 17 Mart 2018
 

Bir kimse karısının eski eşinden olan çocuğunu evlat edinip malını tamamen ona bağışlayabilir mi?

İslam dininde evlat edinme yoktur [Ahzab, 33/4-5]. Bir kimse kim olursa olsun korunmaya muhtaç çocukları himayesine alıp onlara bakabilir. Bu çocukların nesepleri belli ise çocuklar babalarına nispet edilirler. Bir çocuğu himayesine alan kişi, dilediği takdirde diğer varislerinin hakkını gözetmek şartıyla malını himayesine aldığı çocuklar da dâhil olmak üzere dilediği kişilere bağışlayabilir [Mevsılî, el-İhtiyâr, Beyrut, III, […]

Tümünü Görüntüle
Kişinin malı üzerindeki tasarruflarına ailesinin karışma hakkı var mıdır?
azrabilisim
 

Kişinin malı üzerindeki tasarruflarına ailesinin karışma hakkı var mıdır?

Tasarruf ehliyetine sahip olan bir kimse hayatta iken sahip olduğu malları üzerinde sefahat derecesine varmadıkça istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Eşi ve çocuklarının buna müdahalede bulunma hakkı yoktur [Mevsılî, el-İhtiyâr, Beyrut 1999, V, 435]. Bununla birlikte çocuklarının muhtaç duruma düşmemesi için tasarruflarında tedbirli olması da Hz. Peygamber tarafından tavsiye edilmiştir: “Varislerini zenginler olarak bırakman, halka ihtiyaçları […]

Tümünü Görüntüle
Miras paylaşımında kız ve erkek çocukların payları arasında fark var mıdır?
azrabilisim
 

Miras paylaşımında kız ve erkek çocukların payları arasında fark var mıdır?

Anne veya baba, hayatta iken malını erkek ve kız çocukları arasında eşit olarak paylaştırabilir. Miras olarak kalan maldan ayetin hükmü gereği erkek çocuklar iki, kız çocuklar bir hisse alırlar [Nisâ, 4/11]. Varisler kendi aralarında anlaşırlarsa miras kalan malı erkek ve kız ayrımı yapmadan eşit olarak paylaşabilirler [Mevsılî, el-İhtiyâr, V, 832].

Tümünü Görüntüle
Ölen bir kimsenin malında kızlarının da hakkı var mıdır?
azrabilisim
 

Ölen bir kimsenin malında kızlarının da hakkı var mıdır?

Erkeklerin ölen yakınlarına mirasçı oldukları gibi, kadınların da ölen yakınlarına mirasçı olmaları Kur’an ve sünnetle sabittir. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: “Allah size, çocuklarınız (ın alacağı mirâs) hakkında erkeğe kadının payının iki katını tavsiye eder.” [Nisâ, 4/11]. Kızlar, hiçbir baskı ve zorlamaya maruz kalmadan severek ve isteyerek kendi hisselerini erkek kardeşlerine bağışlamamışlarsa mirastan hak […]

Tümünü Görüntüle
Taşınmaz mallar miras kaldığında kız ve erkek evlat bunları eşit olarak mı paylaşırlar?
azrabilisim
 

Taşınmaz mallar miras kaldığında kız ve erkek evlat bunları eşit olarak mı paylaşırlar?

İslam miras hukukunda mülkiyeti murise (miras bırakan kişiye) ait malların tamamında, erkek ile kız evlatlar mirası ikili birli paylaşırlar [Nisâ, 4/11]. Bu konuda miras olarak kalan malın taşınır olması ile taşınmaz olması arasında fark yoktur. Mülkiyeti murise ait olmayıp devlete ait olan topraklarda ise devletin, kamunun maslahatına uygun bir şekilde tasarruf etme yetkisi vardır. Bu […]

Tümünü Görüntüle
trabzon evden eve nakliyat Trabzon özel okul Trabzon hurda fiyatları Trabzon harita mühendislik firmaları araba yarış oyunu oyna istanbul lüks araç kiralama rent a car İstanbul trabzon spor salonları ahşap masa