Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

Bir kimsenin boşamayı başka birinin fiiline bağlaması durumunda hüküm ne olur?
azrabilisim 05 Nisan 2018
 

Bir kimsenin boşamayı başka birinin fiiline bağlaması durumunda hüküm ne olur?

Boşamanın meydana gelmesini “şayet, ise, zaman” gibi şart edatlarından birini kullanarak bir işin olup olmamasına bağ- lamak mümkündür. Buna ta’liku’t-talâk denir. Ta’lîk kocanın kendi fiiline olabileceği gibi, eşinin veya başka bir şahsın fiiline ya da bir olayın vukuuna da olabilir. Mesela, bir kişinin hanımına “falanın evine gidersen boşsun.”, “falan ile konuşursam boşsun.” demesi gibi. Boşama […]

Tümünü Görüntüle
Şartlı boşamada şart gerçekleşmeden önce boşamanın bağlandığı şarttan vazgeçilebilir mi?
azrabilisim
 

Şartlı boşamada şart gerçekleşmeden önce boşamanın bağlandığı şarttan vazgeçilebilir mi?

Kocanın boşama iradesini ortaya koyan beyanı kayıtsız ve şartsız olabileceği gibi, bir şarta (ta’lîkî şart) veya vadeye de bağlanabilir. Şartlı boşamada şart gerçekleşmeden önce boşamanın bağlandığı sözden dönmek geçerli değildir [İbn Nüceym, el-Bahru’rRâık, VIII, 551]. Boşanmanın bir şarta bağlanması durumunda bu şart ne zaman gerçekleşirse boşanma da hükümlerini o zaman doğurur. Bu şart gerçekleşene kadar […]

Tümünü Görüntüle
“Şart olsun” sözünü kullanmanın hükmü nedir?
azrabilisim
 

“Şart olsun” sözünü kullanmanın hükmü nedir?

Daha çok bir şeyin yapılması veya yapılmaması ya da sözün kuvvet kazanması gibi amaçlarla söylenen şart olsun sözünün hükmü, kullanıldığı yerin örfüne ve bu sözü söyleyen kişinin niyetine göre değişir. Bu ifade bazı yörelerde yemin, bazı yörelerde “talak” yani “karım boş olsun” anlamında kullanılmaktadır. Buna göre “şart olsun” sözüyle boşama kastedilmişse bir talak meydana gelmiş […]

Tümünü Görüntüle
Boşama anlamına gelebilecek kinayeli sözlerle boşanma meydana gelir mi?
azrabilisim
 

Boşama anlamına gelebilecek kinayeli sözlerle boşanma meydana gelir mi?

İslam hukukuna göre boşama için kullanılan sözler iki türlüdür. Bunlardan birisi boşamadan başka bir anlama gelmesi mümkün olmayan, sadece boşama için kullanılan; “Seni boşadım, boşsun, boş ol.” gibi sözlerdir. Bunlara sarih/açık sözler denir. Diğeri de boşama anlamına gelebileceği gibi, başka anlamlara da gelebilen sözlerdir. Bu tür ifadelere de kinayeli sözler denir. “Git babanın evine.”, “Defol […]

Tümünü Görüntüle
“Üçten dokuza boş ol” diyen kişinin eşi kaç talakla boşanmış olur?
azrabilisim
 

“Üçten dokuza boş ol” diyen kişinin eşi kaç talakla boşanmış olur?

İslam’a göre evli çiftler arasında üç bağ vardır. Buna göre koca eşini en fazla iki defa boşamışsa onunla evliliğini sürdürebilir. Üçüncü kez boşamakla aralarındaki evlilik bağı tamamıyla ortadan kalkmış olur. İçlerinde Hanefî ve Şâfiîlerin de bulunduğu fukaha çoğunluğuna göre aynı anda veya bir temizlik dönemi içinde verilen “üç boşama”, “üç talak” olarak geçerli olup, bu […]

Tümünü Görüntüle
‘Boşarım’ demekle boşanma meydana gelir mi?
azrabilisim 04 Nisan 2018
 

‘Boşarım’ demekle boşanma meydana gelir mi?

Boşama, yetkili kişi veya kurumun kesin kararı ve bu kararın yoruma açık olmayacak açık sözlerle ifadesiyle olur. Türkçede geniş zaman için kullanılan “Boşarım” sözü bu nitelikte olmayıp boşama vadidir. Dolayısıyla bu sözle boşama meydana gelmez. Boşama, kişinin eşine söylediği “Boşsun”, “Boş ol”, “Boşadım” veya “Karım boştur” gibi boşama iradesini ortaya koyan “şimdiki veya geçmiş zamanlı” […]

Tümünü Görüntüle
Çocukların, dul kalmış anne veya babalarının evlenmeleri konusuna karışma hakkı var mıdır?
azrabilisim
 

Çocukların, dul kalmış anne veya babalarının evlenmeleri konusuna karışma hakkı var mıdır?

Kur’an-ı Kerim’de bir ayette: “Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin.” [Nur, 24/32] buyurulurken, bir başka ayette de: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” [Rum, […]

Tümünü Görüntüle
Baba çocuğunu evlendirmek zorunda mıdır?
azrabilisim
 

Baba çocuğunu evlendirmek zorunda mıdır?

İslam âlimleri erkek çocukların nafakalarının, çalışıp kendi rı- zıklarını kazanacakları zamana kadar babalarına ait olduğunda görüş birliğine varmışlardır. Ancak, babanın evladını evlendirmek zorunda olup olmadığı konusunda farklı görüşler serdetmişlerdir. Hanefî ve Şâfiî âlimleri babanın çocuğunu evlendirmesinin vacip olmadığını söylerken, Hanbelî âlimleri ‘çocuğun nafakası babasına aitse babası onu evlendirmek zorundadır’ demişlerdir [Mâverdî, el-Hâvî, Beyrut 1994, IX, […]

Tümünü Görüntüle
Evlat, anne babaya dinen itaat etmek zorunda mıdır?
azrabilisim
 

Evlat, anne babaya dinen itaat etmek zorunda mıdır?

Yüce Allah kendisine ibadetten sonra anne ve babaya iyilikte bulunmayı emretmiştir [İsrâ, 17/23]. Hz. Peygamber (s.a.s.) ise bir hadislerinde, ‘Allah katında en iyi amel nedir?’ sorusuna: “Vaktinde kılınan namaz, anne ve babaya iyilik etmek ve Allah yolunda cihad etmektir.” şeklinde cevap vermiştir [Müslim, İman, 139]. Bundan dolayı çocukların anne ve babaya karşı dinî görevlerinden birinin […]

Tümünü Görüntüle
Ebeveynin “sütümü helal etmem”, “hakkımı helal etmem” gibi sözlerle haklarını baskı aracı olarak kullanmaları caiz midir? Bu sözler bağlayıcı mıdır, bir sorumluluk gerektirir mi?
azrabilisim
 

Ebeveynin “sütümü helal etmem”, “hakkımı helal etmem” gibi sözlerle haklarını baskı aracı olarak kullanmaları caiz midir? Bu sözler bağlayıcı mıdır, bir sorumluluk gerektirir mi?

Bir anne veya babanın, isyankâr bir çocuğuna karşı “sana sü- tümü/hakkımı helal etmem” ve benzeri sözleri ileriye dönük bir korkutmadan ibarettir. Ebeveynlerin sırf kendi istek ve arzularının yerine getirilmesi için çocukları üzerinde haksız yere manevi baskı kurmaları ve onların şahsiyetlerine saygı göstermemeleri doğru değildir. Esasen bu tür sözler hiçbir hüküm de ifade etmez. Öte yandan […]

Tümünü Görüntüle
trabzon evden eve nakliyat Trabzon özel okul Trabzon hurda fiyatları Trabzon harita mühendislik firmaları araba yarış oyunu oyna istanbul lüks araç kiralama rent a car İstanbul trabzon spor salonları ahşap masa otomatik av tüfekleri