Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

İbadet Nedir? İslamda İbadet Kavramı Neleri Kapsar ? İbadet Nedir? İslamda İbadet Kavramı Neleri Kapsar ?
Admin 08 Nisan 2019
 

İbadet Nedir? İslamda İbadet Kavramı Neleri Kapsar ?

İbadet kelimesinin sözlük anlamı; Boyun eğmek, itaat göstermek, mütevazi olmak, kendini küçük görmektir. Uysal, itaat eden hayvan ve kolay ulaşımı olan düz yol için de ibadetle aynı kökten gelen “muabbed” kelimesi kullanılır. “Tarîkun muabbedun” düz yol demektir. Aynı şekilde “bağıyrun muabbedun” itaatkar deve anlamına gelmektedir. Şer’i ıstılahta ise ibadet kelimesi; İtaatle beraber sevgide en son […]

Tümünü Görüntüle
AHİR ZAMAN NEDİR? AHİR ZAMANDA MIYIZ?
Admin
 

AHİR ZAMAN NEDİR? AHİR ZAMANDA MIYIZ?

“Ahir zaman”, dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir kavramdır. İslam inancına göre, âlemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek insanın bilgisi dışındadır. İnsanın ömrü gibi âlemin ömrünü belirleme hususundaki bilgi Cenab-ı Hakk’a aittir. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek şöyle dile getirilmektedir: “Kıyametin ne zaman kopacağını […]

Tümünü Görüntüle
KABE’DEKİ AKIL ALMAZ SIR
Admin
 

KABE’DEKİ AKIL ALMAZ SIR

Mü’­min­le­rin kıb­le­si Kâ­be-i Mu­az­za­ma, Ce­nâb-ı Hakk’ın Kur’ân-ı Ke­rîm’de: “…Sec­de et ve yak­laş!” (el-Alak, 19) buy­ru­ğu ile ikâ­me­si­ni em­ret­ti­ği na­maz ibâ­de­ti­nin is­ti­kâ­met he­de­fi­dir. Ay­nı za­man­da bü­tün Müs­lü­man­la­rın müş­te­re­ken te­vec­cüh et­ti­ği nok­ta, yâ­ni İs­lâm dün­yâ­sı­nın nab­zı­nın at­tı­ğı yer­dir. İlâ­hî na­zar­la­rın in­san­da­ki te­cel­li­gâ­hı kalb olduğu gibi, kâ­inat­ta­ki te­cel­li­gâ­hı da Kâ­be’dir. Yâ­ni kâ­inât için­de Kâ­be, bir mâ­nâ­da in­san vü­cû­dun­da­ki kalb me­sâ­be­sin­de­dir. […]

Tümünü Görüntüle
MAHŞERDE SORULACAK SORULAR
Admin
 

MAHŞERDE SORULACAK SORULAR

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ibadetlerden ilk sorulacak suâlin, dînin direği olan “namaz” hakkında olacağını şöyle haber vermişlerdir: “Kıyâmet günü kulun hesâba çekileceği ilk amel, namazdır. Eğer kul, namazlarını Allâh’ın istediği şekilde edâ etmiş ise, felâha erer ve maksûduna nâil olur. Namazlarını edâ etmemiş veya gafletle kılmışsa, kaybeder ve hüsrâna uğrar. Şayet farzlarından bir şey noksan olursa, […]

Tümünü Görüntüle
MAHŞER GÜNÜ HESABIN ŞİDDETİ NASIL OLACAK?
Admin 05 Nisan 2019
 

MAHŞER GÜNÜ HESABIN ŞİDDETİ NASIL OLACAK?

Fânî hayatlarında hep hesapsız, sorumsuz ve âhiretsiz bir dünya hayali kuran kâfir, fâsık ve gâfiller, kıyâmetin o dehşetli manzaralarıyla karşılaştıkları zaman, o çetin ve belâlı günün azâbından kurtulmak için dünyadayken sahip oldukları her şeylerini, hattâ kat kat fazlasını fidye olarak vermeye râzı olacaklardır. Lâkin o gün, iş işten geçmiş, fırsat elden kaçmış olacaktır. Bu hâl, […]

Tümünü Görüntüle
İŞ ELBİSESİ İLE NAMAZ KILINABİLİR Mİ?
Admin
 

İŞ ELBİSESİ İLE NAMAZ KILINABİLİR Mİ?

Namazın şartlarından birisi necasetten (pislikten) taharettir. Namaz kılacak kişinin elbisesinde, bedeninde ve namaz kılacağı yerde, kan, idrar, şarap, dışkı gibi namaza mani necasetler bulunmamalıdır (Merğînânî, el-Hidâye, I, 228,229). İşin cinsine göre iş elbisesinde bulunan badana, boya, madenî yağlar, pas ve benzeri kirler necaset olmadıkları için namazın sıhhatine engel değildir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 228-248). Ancak, namaz için camiye veya […]

Tümünü Görüntüle
MAN BİN YEZİD’İN (R.A.) HAYATI
Admin
 

MAN BİN YEZİD’İN (R.A.) HAYATI

Hz. Peygamber’den -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 5 hadis rivayet eden Man’ın -radıyallahu anh- hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Hadîs-i şerîfin râvisi Ebû Yezîd Man -radıyallahu anh- gibi hem kendisi, hem babası, hem de dedesi sahâbî olan kimseler pek azdır. Hele bunlar gibi İslâmiyet’i kabul ettikten sonra dede – oğul – torun, üçü birden Bedir Savaşı’na katılan […]

Tümünü Görüntüle
EZAN SESİ TÜM DÜNYADA DUYULSUN!
Admin 04 Nisan 2019
 

EZAN SESİ TÜM DÜNYADA DUYULSUN!

Türkiye’de Hristiyanlar azınlık olarak yaşamasına rağmen kiliselerin olduğu yerlerde, kilise çanını duymakmümkün. Fakat Avrupa’daki cami hoparlörlerden ezan sesi duymak neredeyse mümkün değil. Daha birkaç hafta önce 50 Müslüman kardeşimizin şehit edilmesinden sonra Yeni Zelanda devlet televizyonundan ezan canlı olarak okundu, fakat bir sefere mahsus. Bu ülkede ve diğer ülkelerde ezan sesleri neden kalıcı olmasın? Başta Avrupa olmak üzere Yeni Zelanda gibi özgürlükçü […]

Tümünü Görüntüle
AHİRETTE İNSANIN YAPTIKLARINA ŞAHİTLİK EDECEK OLANLAR
Admin
 

AHİRETTE İNSANIN YAPTIKLARINA ŞAHİTLİK EDECEK OLANLAR

Kul, âhirette hesâba çekilirken, yanında şahitler de bulunacaktır. Zira kâfirler ve fâcirler, dünyada olduğu gibi huzûr-i ilâhîde hesâba çekilirken de inkâr ve îtirazlarına devam ederler. O zaman Cenâb-ı Hak onların ağızlarına mühür vurur ve diğer âzâlarına konuşmalarını emreder. ORGANLARIN ŞAHİTLİĞİ İLE İLGİLİ AYETLER Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur: “O gün, (dünyada iken) yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayakları şahitlik eder.” (en-Nûr, 24) “Bugün onların […]

Tümünü Görüntüle
ENES BİN MALİK’İN (R.A.) HAYATI
Admin
 

ENES BİN MALİK’İN (R.A.) HAYATI

Enes Bin Malik (r.a.) hicretten on yıl önce 612 yılında Medine’de doğdu. Hazrec kabilesinin Neccâroğulları sülâlesinden olup topladığı ekşi bir bakla çeşidi sebebiyle kendisine “Ebû Hamza” künyesini Resûl-i Ekrem vermiştir. Künyesinin Ebü’n-Nadr olduğunu söyleyenler de vardır. Resûlullah’a on yıl hizmet ettiği için “Hâdimü’n-Nebî”lakabıyla anıldı. (DİA) ENES BİN MALİK’İN (R.A.) ANNESİ VE BABASI Hz. Enes’in -radıyallahu anh- annesi Ümmü Süleym -radıyallahu […]

Tümünü Görüntüle
trabzon daire ihracat nasıl yapılır Redüktör Machine Parpaing Briket makinası مصنع بلك Brick Making Machine ბლოკის დანადგარი blokis cexi briket makinası sgk destek cs go crosshair kodları Trabzon evden eve nakliyat Tıkanıklık açma Site Rehberi su kaçağı tespiti e-ticaret sistemleri malatya oto kiralama doğal ürünler trabzon web tasarım bedava oyun oyna pimaş açma trabzon evden eve nakliyat islamnediyor.net