Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

Kocası tarafından ailesiyle görüşmesine izin verilmeyen kadın, eşinin rızasını almadan ailesini ziyarete gidebilir mi? Bir erkeğin hanımına anne babasıyla ve akrabalarıyla görüşme yasağı koyması caiz midir? Onlarla görüştüğü takdirde eşini boşayacağını söylemesi dinen ne kadar bağlayıcıdır?
Admin 01 Mart 2018
 

Kocası tarafından ailesiyle görüşmesine izin verilmeyen kadın, eşinin rızasını almadan ailesini ziyarete gidebilir mi? Bir erkeğin hanımına anne babasıyla ve akrabalarıyla görüşme yasağı koyması caiz midir? Onlarla görüştüğü takdirde eşini boşayacağını söylemesi dinen ne kadar bağlayıcıdır?

Evlilik birliği içinde erkeklerin ve kadınların karşılıklı hakları ve yükümlülükleri vardır. Bu hak ve yükümlülüklerin bir kısmı Kur’an ve sünnet tarafından ortaya konmuştur. Bir kısmı ise toplumun örfüne ve âdetine bağlı olarak belirlenmektedir. Kur’an-ı Kerim’de: “Onlarla (hanımlarla) iyi geçinin.” [Nisâ, 4/19] emri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de kadınlara hitaben: “Allah, ihtiyaçlarınızdan dolayı (dışarı) çıkmanız için size izin ver-miştir.” buyurmuşlardır [Buhârî, Nikâh, […]

Tümünü Görüntüle
Ölen kişi mallarını eşiyle beraber çalışıp kazanmış ise, bu durumda hayatta kalan eşin hakkı nedir?
Admin
 

Ölen kişi mallarını eşiyle beraber çalışıp kazanmış ise, bu durumda hayatta kalan eşin hakkı nedir?

Aile içinde malların kazanılması sırasında, daha sonra ortaya çıkabilecek tartışmaların önünü almak açısından kişilerin katkı ve çalışmalarının açık ve somut bir biçimde belirlenmesine özen gösterilmelidir. Bu tedbirin alınmaması ya da katkıların birbirinden ayrıştırılamayacak nitelikte olması hâlinde nikâhtan sonra müşterek çabayla kazanılan mallar, yapılabiliyorsa kişilerin harcadıkları mesai, aldıkları risk ve kullandıkları temsil yetkisine dayanarak hakkaniyetli bir biçimde […]

Tümünü Görüntüle
Evli bir kadın, kendisine ailesinden kalan mirası kocasına danışmadan istediği gibi kullanabilir mi?
Admin
 

Evli bir kadın, kendisine ailesinden kalan mirası kocasına danışmadan istediği gibi kullanabilir mi?

İslami hükümlere göre aile fertleri arasında mal birliği değil, mal ayrılığı prensibi vardır. Aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı kendisine aittir. Bu nedenle evli bir kadın ailesinden kalan mirasta istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Malını/parasını dilediği gibi harcayabilir, hayır hizmetlerinde kullanabilir veya eşine hibe edebilir. Kadının malî durumu iyi olsa bile ailenin giderlerinin karşılanmasında eşine yardımcı olma […]

Tümünü Görüntüle
Eşi ölen ve tekrar evlenen bir kimse, önceki eşi zamanında elde ettiği mallardan sonraki eşini mahrum edebilir mi?
Admin
 

Eşi ölen ve tekrar evlenen bir kimse, önceki eşi zamanında elde ettiği mallardan sonraki eşini mahrum edebilir mi?

Nikâhlı eşlerin birbirlerinin evlilikten önce veya sonra kazanılan tüm mallarına mirasçı olma hakkı vardır. İslam  hukukuna göre hiç kimse mirasçısını mirasından mahrûm etme yetkisine sahip değildir. Ancak kişi hayattayken malı üzerinde istediği gibi tasarruf hakkına sahiptir: Satabilir, çocuklarına veya başkalarına bağışlayabilir, vakfedebilir ya da tasaddukta bulunabilir. Bu itibarla, eşlerin önceki evliliklerinden miras olarak kalan mallarından, ölümlerinden sonra birbirlerini mahrum etme hakları yoktur. Ölmeden […]

Tümünü Görüntüle
Çalışan bir kadının maaşını eşinin alıp kullanması, kadına bu konuda söz hakkı vermemesi dinen doğru mudur?
Hümeyra 28 Şubat 2018
 

Çalışan bir kadının maaşını eşinin alıp kullanması, kadına bu konuda söz hakkı vermemesi dinen doğru mudur?

İslam, evlilik hayatında kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında, birtakım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Buna göre koca ekonomik gücüyle orantılı olarak eşinin mesken, nafaka, giyim-kuşam gibi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır [et-Talâk 65/6-7]. Bu, evlilik akdinden doğan bir sorumluluktur. Kadının zengin veya fakir, müslim veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez. Nafaka temin etme sorumluluğu kocaya ait […]

Tümünü Görüntüle
Kadın eşinden habersiz birikim yapabilir mi?
Hümeyra
 

Kadın eşinden habersiz birikim yapabilir mi?

İslam dininde aile fertleri arasında mal birliği değil, mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı kendisine aittir. Dolayısıyla bir kadının babasından miras olarak kalan malı ile evlilikten önce çalışarak kazandığı malları üzerinde tasarruf hakkı kendisine aittir. Bu malları istediği gibi değerlendirir, birikim yapabilir. Diğer eşin o malda hakkı […]

Tümünü Görüntüle
Bir kadın, eşinin eve harcaması için verdiği paradan sadaka verebilir mi?
Admin 23 Şubat 2018
 

Bir kadın, eşinin eve harcaması için verdiği paradan sadaka verebilir mi?

İslami hükümlere göre aile fertleri arasında mal birliği değil, mal ayrılığı prensibi vardır. Aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı kendisine aittir. Bu itibarla, kadın kendisine ait malından istediği miktarda sadaka verebilir. Bununla birlikte kocasının kendisine evin ihtiyaçlarına harcaması amacıyla verdiği parayı sadaka vermek için kullanması kocasının iznine tabidir. Koca bu noktada eşine […]

Tümünü Görüntüle
Bir kadının şahsi ihtiyacını karşılamak maksadıyla kocasının parasını izinsiz alması caiz midir?
Admin
 

Bir kadının şahsi ihtiyacını karşılamak maksadıyla kocasının parasını izinsiz alması caiz midir?

İslam dini kocaya hak ve yetkiler verdiği gibi, onu birtakım gö- rev ve sorumluluklarla da yükümlü kılmıştır. Bunlardan birisi de kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçü- lerde karşılama ve giderme görevidir [Nisâ, 4/34; Talâk, 65/6; Bakara, 2/233]. Bu, evlilik akdinden doğan bir sorumluluk olup, kadının zengin veya fakir olması, müslim veya gayrimüslim olması […]

Tümünü Görüntüle
. Eşlerin fıkhi mezhepleri farklı ise, nikâh ve boşanma gibi aile hukuku konularında hangisinin mezhebine göre davranılır?
Admin
 

. Eşlerin fıkhi mezhepleri farklı ise, nikâh ve boşanma gibi aile hukuku konularında hangisinin mezhebine göre davranılır?

Evliliğin taraflar, icap ve kabul, şahitler, mehir gibi kendine özgü birçok unsur ve şartları bulunmaktadır. Bu gibi şartlarda bir eksiklik yoksa mezhep farklılığı evlenmeye mani değildir. İki farklı mezhepteki insan evlenebilir ve evlilik hayatı boyunca farklı mezheplere bağlı olarak evliliklerine devam edebilirler. Aile hayatı ile ilgili sorunlar yaşamaları hâlinde ise bu sorunlarını alanında uzman ve […]

Tümünü Görüntüle
Göğsü alınan bir kadın göğüs nakli yaptırabilir mi?
Admin
 

Göğsü alınan bir kadın göğüs nakli yaptırabilir mi?

İslam bilginleri vücut üzerinde yapılacak tasarrufların caiz olması noktasında tedavi kastını, şiddetli ihtiyaç veya zaruretin bulunmasını esas almışlardır. Yasak olan, zaruret olmadıkça insanın doğuştan getirdiği yapının değiştirilmesidir. Bir hastalık ya da kaza sebebi ile bozulan kısmın, tıbbi ya da ortopedik yöntemlerle asli şekline dönüştürme çabaları yasak kapsamına girmez. Böyle bir işlem, ihtiyaç temeline dayalı olmayan […]

Tümünü Görüntüle
trabzon daire ihracat nasıl yapılır Redüktör Machine Parpaing Briket makinası مصنع بلك Brick Making Machine ბლოკის დანადგარი blokis cexi briket makinası sgk destek cs go crosshair kodları Trabzon evden eve nakliyat Tıkanıklık açma Site Rehberi su kaçağı tespiti e-ticaret sistemleri malatya oto kiralama doğal ürünler trabzon web tasarım bedava oyun oyna pimaş açma trabzon evden eve nakliyat islamnediyor.net