Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

Şizofreni hastasının boşaması geçerli midir? Kadın böyle bir eşten boşanabilir mi?
azrabilisim 07 Nisan 2018
 

Şizofreni hastasının boşaması geçerli midir? Kadın böyle bir eşten boşanabilir mi?

Boşama aklı başında bulunan bir kişinin kesin kararı ve bu kararın yoruma açık olmayacak şekilde ifadesiyle gerçekleşir. Bu durumda olmayan boşamalar geçerli değildir. Olayları tam olarak algılayamayan, kendi hayal dünyasında yaşayan, tasarruflarının ne anlama geldiği ve ne tür sonuçlar doğuracağının bilincinde olmayan şizofreni hastasının boşaması geçerli değildir. Böyle bir hastanın eşi mahkemeye başvurarak boşanma talebinde […]

Tümünü Görüntüle
Sarhoş iken yapılan boşama geçerli midir?
azrabilisim
 

Sarhoş iken yapılan boşama geçerli midir?

Evlilik, sorumluluğu gerektiren ciddi bir müessesedir. Evlilikle ilgili hususların ve özellikle boşanma konusunun hafife alınmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Üç şeyin ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir; nikâh, talak (boşama) ve talaktan dönme.” [Ebû Dâvûd, Talak, 9; Tirmizî, Talak, 9; İbn Mâce, Talak, 13]. Hanefî ve Şâfiîlere göre, helal bir maddeyi […]

Tümünü Görüntüle
Öfkeli iken yapılan boşama geçerli midir?
azrabilisim
 

Öfkeli iken yapılan boşama geçerli midir?

Eda ehliyetine sahip, ergen, aklı başında olan kişilerin tasarrufları geçerli olduğundan, ne dediğini bilmeyecek dereceye varmayan öfkeli iken yapılan boşamalar dinen geçerlidir. Ancak şuurunu kaybedip ne dediğini ve ne yaptığını bilemeyecek derecede cinnet ve sinir krizi geçiren yani kontrolünü kaybeden kimsenin boşaması geçerli değildir [Merğinânî, el-Hidâye, İstanbul, 1986, I, 229]. Ne dediğini ve ne yaptığını […]

Tümünü Görüntüle
Boşamada kullanılan sözleri zihinden geçirmekle boşama gerçekleşir mi?
azrabilisim
 

Boşamada kullanılan sözleri zihinden geçirmekle boşama gerçekleşir mi?

Boşama, bunu meydana getiren açık veya kinayeli sözlerle gerçekleşir. Dolayısıyla bu sözlerden biri sözlü veya yazılı olarak kullanılmadıkça boşama meydana gelmez. Buna bağlı olarak boşamanın rüknü sayılan lafız kullanılmadan sadece boşamaya niyet etmekle veya “karını boşadın mı?” sorusuna karşı susmakla veya baş eğmekle boşama olmaz [Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, Beyrut 2000, III, 157].

Tümünü Görüntüle
Zifaf olmadan boşanmanın hükmü nedir?
azrabilisim
 

Zifaf olmadan boşanmanın hükmü nedir?

Nikâh kıyıldıktan sonra henüz zifafa girilmeden yapılan boşama geçerlidir. Bu durumda bir bâin talak meydana gelir [Merğinânî, el-Hidâye, I, 202]. Boşayan erkek, boşadığı eşine tekrar dönmek isterse, ancak yeni bir nikâhla dönebilir. Bu şekilde boşanan çiftler, nikâhlı iken yanlarına kimsenin izinsiz giremeyeceği bir yerde baş başa kalmışlarsa (halvet-i sahiha) erkeğin kadına tam mehir vermesi lazımdır […]

Tümünü Görüntüle
Boşama yetkisinin eşe veya başkasına devredilmesi mümkün müdür?
azrabilisim 06 Nisan 2018
 

Boşama yetkisinin eşe veya başkasına devredilmesi mümkün müdür?

İslam’da boşama yetkisi prensip olarak kocaya verilmiştir. Boşama yetkisini elinde bulunduran kocanın bu yetkisini, nikâh akdi sırasında veya evlilik süresi içinde karısına veya bir başkasına devretmesi mümkündür. Buna “tefvîz-i talak” denir. Tefvîz, nikâh akdi esnasında olabileceği gibi, evliliğin devam ettiği bir zamanda da yapılabilir. Nikâh akdi esnasında tefvîz olacaksa bu, kadının o sırada bu hakka […]

Tümünü Görüntüle
Boşanma esnasında şâhit bulundurmak gerekir mi?
azrabilisim
 

Boşanma esnasında şâhit bulundurmak gerekir mi?

Kur’an-ı Kerim’de, “Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah’a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakı- nırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.” buyurulmaktadır [Talâk, 65/2]. Bu ayetteki şahit tutma emrinin […]

Tümünü Görüntüle
Niyeti boşama olmadığı hâlde eşe karşı tehdit unsuru olarak boşama sözlerini kullanma hâlinde boşanma gerçekleşir mi?
azrabilisim
 

Niyeti boşama olmadığı hâlde eşe karşı tehdit unsuru olarak boşama sözlerini kullanma hâlinde boşanma gerçekleşir mi?

Boşama konusunun rastgele gündeme getirilmesi doğru değildir. Bunun ciddi sonuçları olduğundan Hz. Peygamber (s.a.s.) bu konuda dikkatli davranmayı tavsiye etmektedir [Ebû Dâvûd, Talâk, 9]. Kişi, tehdit için karısını boşayacağını söylese, bu sözüyle boşama meydana gelmez. Bunu söylemekle geleceğe dönük vaadde bulunmuş olmaktadır. Ancak tehdit niyetiyle “boşadım.”, “boş ol.” gibi sözler kullansa niyeti ne olursa olsun […]

Tümünü Görüntüle
Bir kişi hanımını boşamayı onun bir işi yapmasına bağlar da sonra kendisi o işi yapmasına izin verirse boşama gerçekleşir mi?
azrabilisim
 

Bir kişi hanımını boşamayı onun bir işi yapmasına bağlar da sonra kendisi o işi yapmasına izin verirse boşama gerçekleşir mi?

Boşama, bir şarta veya gelecek bir zamana izafe edilmeksizin hemen yapılabileceği (müneccez) gibi, karı ile kocadan birinin veya bir başkasının bir fiiline veya bir hadisenin meydana gelmesine bağlanarak da (muallak) yapılabilir. Herhangi bir şarta bağlanan boşama, şart koşulan şeyin meydana gelmesi ile gerçekleşmiş olur. Buna bağlı olarak bir kişi karısına boşama kastıyla “Şu işi yaparsan […]

Tümünü Görüntüle
Eşini boşayıp boşamadığı sorulan kimsenin boşamadığı hâlde yanlış beyanda bulunup boşadığını söylemesinin hükmü nedir?
azrabilisim
 

Eşini boşayıp boşamadığı sorulan kimsenin boşamadığı hâlde yanlış beyanda bulunup boşadığını söylemesinin hükmü nedir?

Kişi, eşini boşayıp boşamadığının sorulması üzerine gerçekte boşamadığı hâlde doğru beyanda bulunmayarak eşini boşadı- ğını ifade ederse, o esnada boşamayı kastetmedikçe Hanefî ve Şâfiî mezhebine göre hanımı boşanmış olmaz [İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râik, III, 264; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, Beyrut 2004, III, 417]. Ancak nikâh ve boşama gibi konularda söz söylerken oldukça dikkatli olunmalı ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’den […]

Tümünü Görüntüle
trabzon evden eve nakliyat Trabzon özel okul Trabzon hurda fiyatları Trabzon harita mühendislik firmaları araba yarış oyunu oyna istanbul lüks araç kiralama rent a car İstanbul trabzon spor salonları ahşap masa otomatik av tüfekleri