Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

İçki içmediği hâlde kocası tarafından zorla içki sofrası hazırlattırılan kadın günah işlemiş olur mu?
Admin 03 Mart 2018
 

İçki içmediği hâlde kocası tarafından zorla içki sofrası hazırlattırılan kadın günah işlemiş olur mu?

İslam dini içki içmeyi yasakladığı gibi, bunların yapılmasını ve satılmasını da yasaklamıştır. Bu noktada Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Yüce Allah içkinin kendisine, onu üretene, kendisi için ürettirene, sunana, içene, taşıyana, taşıtana, satana, satın alana ve satıp parasını kullanana lanet etmiştir.” [Ebû Dâvûd, Eşribe, 2; Tirmizî, Buyû’, 58; İbn Mace, Eşribe, 6]. Bu itibarla, alkollü içki içmek haram olduğu gibi, alkollü […]

Tümünü Görüntüle
Bir kadın sigara içen eşi ile aynı yatakta yatmasa günah işlemiş olur mu?
Admin
 

Bir kadın sigara içen eşi ile aynı yatakta yatmasa günah işlemiş olur mu?

Evlilik kadın ve erkeğe karşılıklı sorumluluklar yükleyen bir birlikteliktir. Kur’an-ı Kerim: “Kadınların  sorumlulukları kadar meşru hakları da vardır.” [Bakara, 2/228] ayetiyle bu hususa vurgu yapar. Hz. Peygamber (s.a.s.) de Veda Hutbesinde: “Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.” buyurarak eşlerin birbirlerine karşı vazifelerini hatırlatır. Bundan dolayı eşler birbirlerinin haklarına, evlenme ile yüklendikleri vazifelere karşılıklı olarak riayete mecburdurlar. Bu […]

Tümünü Görüntüle
Bir kadın kocasının diğer eşine fitre ve zekât verebilir mi?
Admin
 

Bir kadın kocasının diğer eşine fitre ve zekât verebilir mi?

Bir kadın kocasının diğer eşine bakmakla yükümlü değildir. Bu kimse kendine ait malın zekâtını ya da kendi fitresini kocasının fakir olan diğer eşine verebilir. Çünkü bunlarla zekâtı veren kişi arasında usul ve füru ilişkisi olmadığı gibi, zekât veren şahıs bunlara bakmakla yükümlü de değildir [İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, Riyad 1423/2003, III, 172,  93]. DIYANET

Tümünü Görüntüle
Eşinin evine gitmeyeceğine yemin eden bir kadının durumu nedir?
Admin
 

Eşinin evine gitmeyeceğine yemin eden bir kadının durumu nedir?

Bir şeyi yapmamak üzere yemin eden bir kimsenin, yapmak istemediği şey dinin emrettiği bir şey değilse, yaptığı yemine uyması, o şeyi yapmaması gerekir. Ancak yeminine uyduğu takdirde, bir vazife veya bir iyiliğin yapılmaması, bir günahın işlenmesi gibi bir durum söz konusu olacak ise yemini bozar, sonra da keffaret öder [Merğînânî, el-Hidâye, II, 75].Buna göre eşinin evine gitmemeye yemin eden […]

Tümünü Görüntüle
Bir kimse namaz kılmayan eşinden dolayı sorumlu mudur?
Admin
 

Bir kimse namaz kılmayan eşinden dolayı sorumlu mudur?

İslam’a göre her fert kendi yaptıklarından sorumludur. Başkalarının yaptıklarından sorumlu değildir. Kur’an-ı Kerim’de “Hiç bir günahkâr başkasının günahını çekmez. Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için (başkalarını çağırsa) onun yükünden hiç bir şey (alınıp) taşınmaz. Akrabası dahi olsa (kimse onun yükünü taşımaz).” buyrulur [Fâtır, 35/18]. İslam, her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu ve bunun sonucu olarak yaptıklarından sorumlu olacağını […]

Tümünü Görüntüle
Bir kocanın hanımını dövme yetkisi var mıdır?
Admin 01 Mart 2018
 

Bir kocanın hanımını dövme yetkisi var mıdır?

Kur’an-ı Kerim, erkeklerin kadınlarla iyiliğe ve güzelliğe dayalı bir ilişki içerisinde olmalarını emretmektedir [Nisâ, 4/19]. Peygamberimiz (s.a.s.) de, “Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı sizin en hayırlınızım.” [İbn Mâce, Nikâh, 50] buyurmuştur. Allah Resûlü hiçbir zaman eşlerini dövmemiş, Müslümanları eşlerine kötü davranmaktan şöyle men etmiştir: “Hanımlarınıza yediğinizden yedirin. Giydiğinizden giydirin. Sakın onları dövmeyin ve onlara incitici […]

Tümünü Görüntüle
Kadın, eşine itaatle sorumlu mudur?
Admin
 

Kadın, eşine itaatle sorumlu mudur?

İslam aile içerisinde kadın ve erkeğe yapılarına uygun farklı sorumluluk ve haklar vermiştir. Kur’an erkeklere ailesinin nafakasını temin etme görevi verdiği gibi, onların aile fertlerinin “koruyup gözeteni” olduğunu vurgulamıştır. Aile reisi olarak erkek eşiyle iyilik ve güzelliğe dayalı bir ilişki içerisinde bulunmalı [Nisâ, 4/19]; onlara hayırla muamele etmelidir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) “Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olanınızdır. Ben aileme […]

Tümünü Görüntüle
Kadının ev işi yapma zorunluluğu var mıdır?
Admin
 

Kadının ev işi yapma zorunluluğu var mıdır?

Evlenme, eşler arasında birlikte yaşamaya ve yardımlaşmaya dayanan, taraflara karşılıklı hak ve ödevler yükleyen bir sözleşmedir. Bu yüzden evlilik iyilik, güzellik, istişare ve karşılıklı anlayış esasına göre yürütülmelidir. Dinimizin tavsiye ettiği aile, fertleri birbiriyle boğuşan, biri diğerinin açığını arayan, birbirine karşı yetki çekişmesine giren değildir. Tam tersine karşılıklı anlayış, fedakârlık, sevgi ve saygı esasına dayanan bir ailedir. Aile hayatının düzeni ve devamlılığı […]

Tümünü Görüntüle
Kadının çalışması eşinin iznine mi bağlıdır?
Admin
 

Kadının çalışması eşinin iznine mi bağlıdır?

İslam, evlilik hayatında kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında birtakım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Buna göre koca ekonomik gücüyle orantılı olarak eşinin mesken, nafaka, giyim-kuşam gibi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu, evlilik akdinden doğan bir sorumluluktur. Kadının zengin veya fakir, müslim veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez. Nafaka temin etme sorumluluğu kocaya ait olduğundan kadının çalışma zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte, […]

Tümünü Görüntüle
Gelin, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde oturmak zorunda mıdır?
Admin
 

Gelin, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde oturmak zorunda mıdır?

Evlilik içinde erkeğin nafaka ve mesken yükümlülüğü vardır. Koca, ailesinin mesken ihtiyacı ile nafakasını örfe ve mali durumuna göre temin etmekle yükümlüdür. Evin temini, döşenip tefriş edilmesi kocaya aittir. Koca yeni bir ev tutma imkânına sahip değil ise, hanımının rızasını almak koşulu ile anne babasının evinde de oturabilir. Bununla birlikte kadın kendi özel hayatını yaşayabileceği, kayınpederinin aile fertlerinin yaşam alanından bağımsız müstakil […]

Tümünü Görüntüle
otomobil dünyam trabzon evden eve nakliyat trabzon daire araba yarış oyunu oyna istanbul lüks araç kiralama rent a car İstanbul ihracat nasıl yapılır Redüktör Machine Parpaing Briket makinası مصنع بلك Brick Making Machine ბლოკის დანადგარი Kapadokya otelleri trabzon apart otel blokis cexi briket makinası sgk destek Trabzon evden eve nakliyat Site Rehberi islamnediyor.net