Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

Baba, diğerlerini mahrum edip sadece bir oğluna bağışta bulunmuşsa oğul bundan sorumlu olur mu, ne yapması gerekir?
Admin 15 Mart 2018
 

Baba, diğerlerini mahrum edip sadece bir oğluna bağışta bulunmuşsa oğul bundan sorumlu olur mu, ne yapması gerekir?

Kişi, mülkiyetinde bulunan mal üzerinde dilediği gibi tasarruf hakkına sahip olduğundan çocuklarından birine bağışta bulunurken diğerlerinin onayını almak zorunda değildir. Bununla birlikte, anne babanın çocuklarına karşı başlıca görevlerinden biri de aralarında herhangi bir ayırım yapmaksızın onlara eşit muamelede bulunmaktır. Böyle bir davranış onların görevi olduğu kadar çocuğun da hakkıdır. Çocukların kız-erkek, bü- yük-küçük olması sonucu […]

Tümünü Görüntüle
Babadan kalan mal taksim edilirken bu malın kazanılmasında ya da korunmasında daha çok emeği olan evlada taksimde ayrıcalık tanınabilir mi?
Admin 14 Mart 2018
 

Babadan kalan mal taksim edilirken bu malın kazanılmasında ya da korunmasında daha çok emeği olan evlada taksimde ayrıcalık tanınabilir mi?

Aile içinde malların kazanılması sırasında daha sonra ortaya çıkabilecek tartışmaların önünü almak açısından kişilerin katkı ve çalışmalarının açık ve somut bir biçimde belirlenmesine özen gösterilmelidir. Bu tedbirin alınmaması ya da katkıların birbirinden ayrıştırılamayacak nitelikte olması hâlinde aile içinde müşterek çabayla kazanılan mallar, yapılabiliyorsa kişilerin harcadıkları mesai, aldıkları risk ve kullandıkları temsil yetkisine dayanarak hakkaniyetli bir […]

Tümünü Görüntüle
Büluğ çağına ermemiş zengin çocukların malından “zekât” vermek gerekir mi?
Admin
 

Büluğ çağına ermemiş zengin çocukların malından “zekât” vermek gerekir mi?

Bir kimsenin zekâtla mükellef olması için Müslüman, akıl, baliğ ve hür olması [Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, 1997, II, 377-383] borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir [Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, II, 394]. Buna göre zengin de olsa büluğ çağına girmemiş çocukların mallarından zekât vermek gerekmez. Ancak, […]

Tümünü Görüntüle
Çocuğun malından babası veya vasisi borç verebilir mi?
Admin
 

Çocuğun malından babası veya vasisi borç verebilir mi?

Çocuğun malından babasının veya vasisinin başkalarına borç vermesi caiz değildir. Zira baba veya vasi çocuğun malından sadece, çocuğun sadece menfaatine olan tasarruflarda bulunabilir. Borç vermenin çocuğa maddi bir getirisi olmadığı, aksine paranın geri dönmeme riski bulunduğu için baba veya vasinin çocuğun malından borç verme yetkileri yoktur [Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi, VII, 394].

Tümünü Görüntüle
Çocuklar için düzenlenen kırk çıkarma töreninin dinî dayanağı var mıdır?
Admin
 

Çocuklar için düzenlenen kırk çıkarma töreninin dinî dayanağı var mıdır?

Bebeğin dünyaya gelişinin 40. gününü kutlamak amacıyla yapılan törenlerin dinî bir dayanağı bulunmayıp tamamen örfe dayalıdır. Bu sebeple geleneklerimizde yapılan böyle törenlere dinî bir anlam yüklememek ve bu uygulamaları vazgeçilmez bir görev gibi addetmemek yerinde olur.

Tümünü Görüntüle
Çocuğu emzirmek annenin görevleri arasında mıdır?
Admin
 

Çocuğu emzirmek annenin görevleri arasında mıdır?

Annenin çocuğunu emzirmesi dinen bir görevdir ve fıtratın gereği de budur. Nitekim “Emzirmeyi tamamlatmak isteyenler için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez. Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğ- ratılmasın.” [Bakara, 2/233] ayeti kerimesi, […]

Tümünü Görüntüle
Bebeği olan emzikli bir kadın yeniden hamile olursa bebeği emzirmeye devam edebilir mi?
Admin 06 Mart 2018
 

Bebeği olan emzikli bir kadın yeniden hamile olursa bebeği emzirmeye devam edebilir mi?

Bu mesele dinî olmaktan çok tıbbi bir meseledir. Bugünkü tıbbi bilgilere göre hamilelik sürecinde sütün kalitesi azalmakta ve annenin emzirme sebebiyle direnci düşebilmektedir. Emzirme döneminde hamile kalınması tıbben arzu edilen bir durum olmamakla birlikte, bu durum emzirmenin sonlandırılması için bir neden değildir. Bebeğin beslenmeye ihtiyacı vardır. Annenin de bu dönemde manevi desteğe olduğu kadar besin ve kalori desteğine ihtiyacı olacaktır. Bu konuda kaynaklarda […]

Tümünü Görüntüle
Ücretle sütanne tutmak caiz midir? Çocuğun ailesinin sütanneye karşı ne gibi yükümlülükleri vardır?
Admin
 

Ücretle sütanne tutmak caiz midir? Çocuğun ailesinin sütanneye karşı ne gibi yükümlülükleri vardır?

Çocuğun bakım ve büyümesinde emzirmenin önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan emzirme, İslam hukukunda ana babaya terettüp eden bir vazife olarak düzenlenmiştir. Anne çocuğu kendisi emzirebileceği gibi, sütanneye de emzirtebilir. Ancak çocuğun ana-babaya ısınması ve ruh sağlığı açısından zorunlu bir durum olmadıkça anneler çocuklarını emzirmekten kaçınmamalıdırlar. Sütanne, çocuğu emzirme karşılığında bir ücret talep ederse bu ücret baba tarafından ödenmelidir [Bakara, 2/233; Talâk, 65/6]. İşin […]

Tümünü Görüntüle
Annenin çocuğunu iki yıldan fazla emzirmesinin dinî hükmü nedir?
Admin
 

Annenin çocuğunu iki yıldan fazla emzirmesinin dinî hükmü nedir?

Yüce Allah, “-Emzirmeyi tamamlatmak isteyenler için- anneler çocuklarını iki tam yıl emzirsinler.” [Bakara, 2/233] buyurarak annenin çocuğunu iki tam yıl emzirmesini istemiştir. İlgili ayetin devamında ise anne ile babanın istişare edip anlaşmaları hâlinde iki yıl tamamlanmadan çocuklarını sütten kesebileceklerini ifade etmiştir. Ayette geçen iki tam yıl ifadesi, iki yıl tamamlandıktan sonra çocuğun muhakkak sütten kesilmesini gerektirmemektedir. Nitekim konu ile ilgili naslardan […]

Tümünü Görüntüle
İçki içmediği hâlde kocası tarafından zorla içki sofrası hazırlattırılan kadın günah işlemiş olur mu?
Admin 03 Mart 2018
 

İçki içmediği hâlde kocası tarafından zorla içki sofrası hazırlattırılan kadın günah işlemiş olur mu?

İslam dini içki içmeyi yasakladığı gibi, bunların yapılmasını ve satılmasını da yasaklamıştır. Bu noktada Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Yüce Allah içkinin kendisine, onu üretene, kendisi için ürettirene, sunana, içene, taşıyana, taşıtana, satana, satın alana ve satıp parasını kullanana lanet etmiştir.” [Ebû Dâvûd, Eşribe, 2; Tirmizî, Buyû’, 58; İbn Mace, Eşribe, 6]. Bu itibarla, alkollü içki içmek haram olduğu gibi, alkollü […]

Tümünü Görüntüle
otomobil dünyam trabzon evden eve nakliyat trabzon daire araba yarış oyunu oyna istanbul lüks araç kiralama rent a car İstanbul ihracat nasıl yapılır Redüktör Machine Parpaing Briket makinası مصنع بلك Brick Making Machine ბლოკის დანადგარი Kapadokya otelleri trabzon apart otel blokis cexi briket makinası sgk destek Trabzon evden eve nakliyat Site Rehberi islamnediyor.net