Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

Bir kimse karısının eski eşinden olan çocuğunu evlat edinip malını tamamen ona bağışlayabilir mi?
Admin 31 Mart 2018
 

Bir kimse karısının eski eşinden olan çocuğunu evlat edinip malını tamamen ona bağışlayabilir mi?

İslam dininde evlat edinme yoktur [Ahzab, 33/4-5]. Bir kimse kim olursa olsun korunmaya muhtaç çocukları himayesine alıp onlara bakabilir. Bu çocukların nesepleri belli ise çocuklar babalarına nispet edilirler. Bir çocuğu himayesine alan kişi, dilediği takdirde diğer varislerinin hakkını gözetmek şartıyla malını himayesine aldığı çocuklar da dâhil olmak üzere dilediği kişilere bağışlayabilir [Mevsılî, el-İhtiyâr, Beyrut, III, […]

Tümünü Görüntüle
Bir kimse karısının eski eşinden olan çocuğunu evlat edinip malını tamamen ona bağışlayabilir mi?
Admin 17 Mart 2018
 

Bir kimse karısının eski eşinden olan çocuğunu evlat edinip malını tamamen ona bağışlayabilir mi?

İslam dininde evlat edinme yoktur [Ahzab, 33/4-5]. Bir kimse kim olursa olsun korunmaya muhtaç çocukları himayesine alıp onlara bakabilir. Bu çocukların nesepleri belli ise çocuklar babalarına nispet edilirler. Bir çocuğu himayesine alan kişi, dilediği takdirde diğer varislerinin hakkını gözetmek şartıyla malını himayesine aldığı çocuklar da dâhil olmak üzere dilediği kişilere bağışlayabilir [Mevsılî, el-İhtiyâr, Beyrut, III, […]

Tümünü Görüntüle
Kişinin malı üzerindeki tasarruflarına ailesinin karışma hakkı var mıdır?
Admin
 

Kişinin malı üzerindeki tasarruflarına ailesinin karışma hakkı var mıdır?

Tasarruf ehliyetine sahip olan bir kimse hayatta iken sahip olduğu malları üzerinde sefahat derecesine varmadıkça istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Eşi ve çocuklarının buna müdahalede bulunma hakkı yoktur [Mevsılî, el-İhtiyâr, Beyrut 1999, V, 435]. Bununla birlikte çocuklarının muhtaç duruma düşmemesi için tasarruflarında tedbirli olması da Hz. Peygamber tarafından tavsiye edilmiştir: “Varislerini zenginler olarak bırakman, halka ihtiyaçları […]

Tümünü Görüntüle
Miras paylaşımında kız ve erkek çocukların payları arasında fark var mıdır?
Admin
 

Miras paylaşımında kız ve erkek çocukların payları arasında fark var mıdır?

Anne veya baba, hayatta iken malını erkek ve kız çocukları arasında eşit olarak paylaştırabilir. Miras olarak kalan maldan ayetin hükmü gereği erkek çocuklar iki, kız çocuklar bir hisse alırlar [Nisâ, 4/11]. Varisler kendi aralarında anlaşırlarsa miras kalan malı erkek ve kız ayrımı yapmadan eşit olarak paylaşabilirler [Mevsılî, el-İhtiyâr, V, 832].

Tümünü Görüntüle
Ölen bir kimsenin malında kızlarının da hakkı var mıdır?
Admin
 

Ölen bir kimsenin malında kızlarının da hakkı var mıdır?

Erkeklerin ölen yakınlarına mirasçı oldukları gibi, kadınların da ölen yakınlarına mirasçı olmaları Kur’an ve sünnetle sabittir. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: “Allah size, çocuklarınız (ın alacağı mirâs) hakkında erkeğe kadının payının iki katını tavsiye eder.” [Nisâ, 4/11]. Kızlar, hiçbir baskı ve zorlamaya maruz kalmadan severek ve isteyerek kendi hisselerini erkek kardeşlerine bağışlamamışlarsa mirastan hak […]

Tümünü Görüntüle
Taşınmaz mallar miras kaldığında kız ve erkek evlat bunları eşit olarak mı paylaşırlar?
Admin
 

Taşınmaz mallar miras kaldığında kız ve erkek evlat bunları eşit olarak mı paylaşırlar?

İslam miras hukukunda mülkiyeti murise (miras bırakan kişiye) ait malların tamamında, erkek ile kız evlatlar mirası ikili birli paylaşırlar [Nisâ, 4/11]. Bu konuda miras olarak kalan malın taşınır olması ile taşınmaz olması arasında fark yoktur. Mülkiyeti murise ait olmayıp devlete ait olan topraklarda ise devletin, kamunun maslahatına uygun bir şekilde tasarruf etme yetkisi vardır. Bu […]

Tümünü Görüntüle
Başkasına evlatlık olarak verilen kişinin öz babasından miras hakkı var mıdır?
Admin 16 Mart 2018
 

Başkasına evlatlık olarak verilen kişinin öz babasından miras hakkı var mıdır?

Dinimizde evlat edilenin asli nesebinin zayi edildiği, evlat edinenlerin nesebine kaydedildiği, hukuki birtakım sonuçlar doğuran evlatlık müessesesi kabul edilmemiştir [Ahzâb, 33/4-5; İbn Mâce, Hudûd, 36]. Bununla beraber kimsesiz çocukların evlatlık adı altında ve hiçbir hukuki sonuç doğurmaksızın hayırsever kimseler tarafından bakılıp büyütülmesi de mümkündür. Evlat edinenle evlatlık arasında tek veya çift taraflı bir mirasçılık ilişkisi […]

Tümünü Görüntüle
Babası ölen ceninin mirastaki payı nasıl hesap edilir?
Admin
 

Babası ölen ceninin mirastaki payı nasıl hesap edilir?

Babası öldüğünde sağ olduğu bilinen cenine sanki erkekmiş gibi erkek çocuk payı ayrılır. Sağ olarak doğması hâlinde erkek ise bu ayrılan pay verilir, kız ise ona göre alması gereken hisse verilip artan kısmı diğer mirasçılarla birlikte yeniden dağıtılır.

Tümünü Görüntüle
Küçük yaşta iken babası vefat eden çocuğa mirastaki payı ne zaman teslim edilir?
Admin
 

Küçük yaşta iken babası vefat eden çocuğa mirastaki payı ne zaman teslim edilir?

Vefat eden kimsenin varisleri hangi yaşta olurlarsa olsunlar İslam miras hukukunda öngörülen miktarda payları verilir. Kü- çük yaşta olanlar reşid oluncaya kadar mallarını velileri-vasileri (kanuni temsilcileri) koruma altına alırlar [Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 94-95]. Kur’an-ı Kerim bu konuda; “Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helali haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük […]

Tümünü Görüntüle
Çocukları olan bir kişi malını torunlarına bağışlayabilir mi?
Admin
 

Çocukları olan bir kişi malını torunlarına bağışlayabilir mi?

Bir kimsenin çocukları varsa torunları ona mirasçı olamaz [Mevsılî, el-İhtiyâr, Beyrut 1999, V, 558-559; Cürcânî; Şerhu’s-sirâciyye, Beyrut 1990, 105- 110]. Kişi malının üçte bire kadar olan miktarını mirasçısı olmayan herkese vasiyet edebilir [Buhârî, Vasâyâ 3]. Bu bağlamda kişinin torunlarına vasiyette bulunmasına engel bir durum yoktur. Hatta bu torunların dedeyle bağlantısı olan anne veya babası daha […]

Tümünü Görüntüle
trabzon daire araba yarış oyunu oyna ihracat nasıl yapılır Redüktör Machine Parpaing Briket makinası مصنع بلك Brick Making Machine ბლოკის დანადგარი blokis cexi briket makinası sgk destek Trabzon evden eve nakliyat Tıkanıklık açma Site Rehberi su kaçağı tespiti islamnediyor.net