Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

Koca, evi ile ilgilenmiyorsa kadın boşanma talebinde bulunabilir mi?
azrabilisim 10 Nisan 2018
 

Koca, evi ile ilgilenmiyorsa kadın boşanma talebinde bulunabilir mi?

Evli bir kadın, eşinin evlilikten doğan görev ve yükümlülükleri yerine getirmemesi veya kendisine karşı haksızlık yaparak kötü muamelede bulunması hâlinde mahkemeye başvurarak evliliğin ortadan kaldırılmasını isteyebilir. Mahkeme tarafları dinledikten sonra eşlerin ayrılmaları yönünde karar verecek olursa, mahkemenin bu kararıyla dinî hükümlere göre bir bâin talâk meydana gelmiş olur. Şu bir gerçek ki, İslam dini, aile […]

Tümünü Görüntüle
Bir kadın dinen hangi durumlarda boşanmayı talep edebilir? Eşin şiddet uygulaması, çocuk istememesi, cinsel haramlar talep etmesi ve geçimsizlik gibi durumlar dinen boşanma sebebi sayılır mı?
azrabilisim
 

Bir kadın dinen hangi durumlarda boşanmayı talep edebilir? Eşin şiddet uygulaması, çocuk istememesi, cinsel haramlar talep etmesi ve geçimsizlik gibi durumlar dinen boşanma sebebi sayılır mı?

Eşlerin karşılıklı olarak birbirlerinden nefret etmeleri, haksız davranışları, evliliğin gereği olan hukuka riayet etmemeleri, kocanın hanımını haram bir fiili işlemeye zorlaması gibi fena muamele ve geçimsizlik (nüşuz ve şikak) hallerinde ilk aşamada ne yapılması gerektiğini Kur’an-ı Kerim şöyle açıklamaktadır: “… Eğer karı ile kocanın aralarının açılmasından endişelenirseniz o zaman kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının […]

Tümünü Görüntüle
Mahkeme kararıyla boşanan eşler, dinen de boşanmış olurlar mı?
azrabilisim
 

Mahkeme kararıyla boşanan eşler, dinen de boşanmış olurlar mı?

Mahkeme yoluyla boşanan eşler dinî hükümlere göre bir bâin talâkla boşanmış olurlar. Zira hâkimin boşaması bâin talak kabul edilmektedir [Ali es-Sâidî, Hâşiyetü’l-Adevî ale’l-Kifâye, II, 40-41]. Buna göre, mahkeme yoluyla boşanan bir kadının -eğer başka bir erkekle evlenmek niyeti varsa- önce iddetini tamamlaması gerekir [Şeyhzâde, Mecmeu’l-Enhur, I, 209]. İddetini tamamlayan bu kadın dilerse bir başkası ile […]

Tümünü Görüntüle
Kadının, “ben ayrılmak istiyorum.” deyip, erkeğin de “peki” demesiyle boşama meydana gelir mi?
azrabilisim
 

Kadının, “ben ayrılmak istiyorum.” deyip, erkeğin de “peki” demesiyle boşama meydana gelir mi?

Boşama kişinin kesin kararına ve bu kararın yoruma açık olmayacak şekilde ifadesiyle gerçekleşir. “Boşanalım, ayrılalım, ben ayrılmak istiyorum.” gibi sözler temenniden ibarettir. Kadının bu tür temennilerine erkek “peki” diyerek olumlu mukabelede bulunsa bu sözlerle boşama meydana gelmez. Şu kadar var ki, olur olmaz şeylerden dolayı boşama konusunun gündeme getirilmesi doğru bir davranış değildir

Tümünü Görüntüle
Kişinin eşini boşadığını değişik zaman ve mekânlarda başkalarına söylemesi ayrı bir boşama sayılır mı?
azrabilisim
 

Kişinin eşini boşadığını değişik zaman ve mekânlarda başkalarına söylemesi ayrı bir boşama sayılır mı?

Kişinin eşini boşadığını başkalarına ifade etmesi ayrı bir boşama anlamına gelmez. Bu, önceki boşamayı haber vermek demektir.

Tümünü Görüntüle
Telefon, mesaj ve internet yoluyla boşama geçerli midir?
azrabilisim 09 Nisan 2018
 

Telefon, mesaj ve internet yoluyla boşama geçerli midir?

Bir kimse, eşini yüzüne karşı “seni boşadım, benden boş ol.” gibi boşamayı ifade eden sözleri şifahî olarak söylemek suretiyle boşayabileceği gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yolu ile bildirmekle de boşayabilir. Bu türlerden biri ile boşamak, sözlü olarak yüz yüze boşamak gibi geçerlidir. Ancak, bu durumda kocanın eşini boşamış olduğunu inkâr etmemesi […]

Tümünü Görüntüle
Kadını gıyabında boşama geçerli midir?
azrabilisim
 

Kadını gıyabında boşama geçerli midir?

Boşama, erkeğin boşama için konulmuş olan sarih veya kinai sözlerden birini kullanarak evliliği sona erdirmesidir. Boşamanın geçerli olması için karı kocanın aynı mekânda bulunması (meclis birliği) şart değildir. Erkeğin eşini gıyaben boşaması da mümkündür. Nitekim Resûlüllah (s.a.s.), hanımını gıyaben boşayan bir kişinin boşamasını geçerli kabul etmiştir [Müslim, Talak, 36; Ebû Dâvûd, Talak, 39]. Buna göre, […]

Tümünü Görüntüle
Kadını regl iken boşamak geçerli midir?
azrabilisim
 

Kadını regl iken boşamak geçerli midir?

Kadını âdetli iken boşamak dört mezhebe göre sünnete aykırı olmakla beraber geçerlidir [Serahsî, el-Mebsût, VI, 16; Kâsânî, Bedâi, III, 94; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, II, 64]. Bununla beraber boşama işleminin dinin öngördüğü şartlara uygun olarak yapılması gerektiğinden ve boşanmanın cinsel ilişki meydana gelmeyen bir temizlik döneminde yapılması da bu şartlardan biri olduğundan, âdet döneminde yapılan boşamaların […]

Tümünü Görüntüle
Baskı ve tehdit (ikrah) altında boşamak geçerli midir?
azrabilisim
 

Baskı ve tehdit (ikrah) altında boşamak geçerli midir?

Baskı ve tehdit (ikrah) altında boşama Hanefî mezhebine göre geçerli [Serahsî, el-Mebsût, XXIV, 40], diğer mezheplere göre ise geçersizdir [İbn Kudâme, el-Muğnî, X, 350, Mâverdî, el-Hâvî, X, 231]. Ancak son dönem Hanefî bilginleri tarafından da baskı ve tehdit altında kalan kimsenin boşamasının geçerli olmadığı görüşü benimsenmiştir [Mecelle, md. 1006-1007; Hukûk-ı Aile Kararnamesi, md. 57, 105]. […]

Tümünü Görüntüle
Vesveseli kimsenin boşaması geçerli midir?
azrabilisim
 

Vesveseli kimsenin boşaması geçerli midir?

Sözlükte “fısıltı, hışırtı gibi gizli söz, fiskos, kuruntu” gibi anlamlara gelen vesvese, kişinin yapmadığı bir fiili yaptığı veya söylemediği bir sözü söylediği şüphesine kapılmasıdır. Vesveseli kimsenin karısını boşadığına dair içinden geçirdiği kuruntuları ile boşama olmaz. Nitekim Ukbe b. Âmir’den mevkuf olarak nakledilen bir hadiste vesveseli kimsenin boşamasının geçerli olmadığı [Buhârî, Talak, 11] belirtilmiştir. Vesveseli kimsenin […]

Tümünü Görüntüle
trabzon evden eve nakliyat Trabzon özel okul Trabzon hurda fiyatları Trabzon harita mühendislik firmaları araba yarış oyunu oyna istanbul lüks araç kiralama rent a car İstanbul trabzon spor salonları ahşap masa otomatik av tüfekleri