Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

Bâin talakla boşanıp iddet beklemekte olan bir kadını yeniden boşamak geçerli midir?
azrabilisim 24 Nisan 2018
 

Bâin talakla boşanıp iddet beklemekte olan bir kadını yeniden boşamak geçerli midir?

Hanefîler’e göre bâin talakla boşanmış bir kadına iddeti içerisinde başka boşama lafızları kullanılırsa ikinci ve üçüncü boşamalar da meydana gelir. Çünkü iddet içinde bulundukça kadının başka bir erkekle evlenmesi helal olmadığı gibi, nafaka ve mesken gibi aralarındaki bağlar devam etmektedir. [Bilmen, Hukûkı İslamiyye Kâmusu, II, 201]. Diğer üç mezhebe göre ise bu durumdaki eşe kullanılan […]

Tümünü Görüntüle
Bir kişinin boşanmak üzere mahkemeye başvurduğu eşiyle görüşme sınırları nedir? Onunla cinsel ilişkide bulunabilir mi?
azrabilisim
 

Bir kişinin boşanmak üzere mahkemeye başvurduğu eşiyle görüşme sınırları nedir? Onunla cinsel ilişkide bulunabilir mi?

Mahkeme yoluyla boşanan eşler, dinî hükümlere göre bir bâin talakla boşanmış olurlar. Zira hâkimin boşaması bâin talak kabul edilmektedir [Ali es-Saidi, Haşiyetü’l-Adevi ale’l-Kifaye, II, 40-41]. Ancak dinen boşama olmadan mahkemeye boşanma davası açılmışsa mahkeme devam ettiği sürece eşler evli hükmündedir. Dolayı- sıyla bu dönemde eşlerin gerek görüşmelerinde gerekse beraber olmalarında sakınca yoktur.

Tümünü Görüntüle
Boşanmak için mahkemeye müracaat edilip mahkeme sonuçlanmadan boşanmadan vazgeçilirse evliliği sürdürmenin bir sakıncası olur mu?
azrabilisim
 

Boşanmak için mahkemeye müracaat edilip mahkeme sonuçlanmadan boşanmadan vazgeçilirse evliliği sürdürmenin bir sakıncası olur mu?

Boşanmanın meydana gelmesi için erkeğin şartlarına uygun olarak boşanmayı ifade edecek bir sözü telaffuz etmiş olması gerekir. Bir kimse karısını boşadığına dair bir söz sarf etmeden boşama niyeti ile mahkemeye başvursa ve mahkeme sürerken yine boşanmayı ifade edecek bir söz kullanmadan boşanmaktan vazgeçerse dinî açıdan boşanma meydana gelmez. Buna göre, bu durumda olan eşlerin evlilik […]

Tümünü Görüntüle
Evliliğin sonlandığına dair mahkeme kararı temyiz aşamasındayken kadının başka bir erkekle evlenmesi caiz midir?
azrabilisim 23 Nisan 2018
 

Evliliğin sonlandığına dair mahkeme kararı temyiz aşamasındayken kadının başka bir erkekle evlenmesi caiz midir?

Mahkeme yoluyla boşanan eşler, dinî hükümlere göre bir bâin talâkla boşanmış olurlar [Ali es-Saidi, Haşiyetü’l-Adevi ale’l-Kifaye, II, 40-41]. Mahkeme yoluyla boşanan bir kadının -eğer başka bir erkekle evlenmek niyeti varsa- önce iddetini tamamlaması gerekir [Şeyhzade, Mecmeu’l-Enhur, I, 209]. İddetini tamamlayan bu kadın dilerse eski eşiyle yeniden nikâh kıymak suretiyle evliliğini devam ettirebileceği gibi bir başkası […]

Tümünü Görüntüle
Evli bir kadın eşinden boşanmadan başka bir erkekle evlenebilir mi?
azrabilisim
 

Evli bir kadın eşinden boşanmadan başka bir erkekle evlenebilir mi?

Nikâh, evlenme ehliyetine sahip ve evlenmelerine dinen bir engel bulunmayan bir kadınla bir erkeğin şahitler huzurunda evlenme hususunda karşılıklı rızalarını beyan etmelerinden ibaret bir sözleşmedir. Usulüne uygun böyle bir nikâhla evlenmiş olan bir kadın evlendiği erkeğin kendisini boşaması veya ölümü gibi bir sebeple usulüne göre ayrılmadıkça başka bir erkekle evlenemez [İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 29, […]

Tümünü Görüntüle
Resmî nikâhlı olmayan kadının boşanma talebine kocasının karşı çıkması hâlinde ne yapılması gerekir?
azrabilisim
 

Resmî nikâhlı olmayan kadının boşanma talebine kocasının karşı çıkması hâlinde ne yapılması gerekir?

Resmî nikâhlı olmayan eşler arasında geçimsizlik çıktığı ve kadının evliliği sürdürmek istemediği durumda erkeğin, sırf kadına zarar vermek amacıyla kadını boşamamakta ısrar etmesi dinen doğru değildir. Evlilikten zarar görmesine rağmen kocası tarafından boşanmayan kadınların hakeme başvurarak boşanma hakları vardır [Nisâ, 4/35]. Böyle bir durumda öncelikle sözü dinlenir, ilim ve fazilet sahibi bir aracı erkeğe giderek […]

Tümünü Görüntüle
Allah, Kur’an ve din gibi kutsal değerlere küfretmek nikâha zarar verir mi?
azrabilisim
 

Allah, Kur’an ve din gibi kutsal değerlere küfretmek nikâha zarar verir mi?

Allah, kitap ve din gibi mukaddes değerlere küfretmek kişinin imandan çıkıp küfre girmesine sebep olur. Böyle bir söz ve davranışta bulunan kimselerin derhâl tevbe istiğfar edip nikâhları- nı yenilemeleri gerekir. Şayet yapılan küfür inançsızlık nedeniyle değil de dil alışkanlığı sebebiyle öfke anında ortaya çıkmışsa, bu sözlerle dinden çıkılmadığı gibi, eşler arasındaki nikâh da bozulmaz. Çünkü […]

Tümünü Görüntüle
Bir erkek karısına yaklaşmayacağına dair yemin ettiğinde nikâhı zarar görür mü?
azrabilisim
 

Bir erkek karısına yaklaşmayacağına dair yemin ettiğinde nikâhı zarar görür mü?

Kocanın, dört ay veya daha fazla süreyle karısına yaklaşmayacağına dair yemin etmesi ya da bu içerikte bir adakta bulunmasına îlâ denir. Kur’an-ı Kerim’de îlâ ile ilgili olarak: “Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer (bu süre içinde yeminlerinden vaz geçip eşlerine) dö- nerlerse şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer […]

Tümünü Görüntüle
Eşine “kardeşimsin” ya da “anam bacımsın” diyen kocanın nikâh durumu nedir?
azrabilisim 20 Nisan 2018
 

Eşine “kardeşimsin” ya da “anam bacımsın” diyen kocanın nikâh durumu nedir?

Eşine, “Sen benim kız kardeşimsin!” ya da “anam bacımsın” diyen kişi bu ifadesiyle boşamayı kastetmişse eşi kendisinden bir bâin talakla boş olur. Zira bu söz, kinaye türü kelimelerden sayılmaktadır. Kinaye türü kelimeler söylenildiği ortam (karine-i hal) ve niyete göre hüküm ifade eder. Boşama kastıyla kullanıldıklarında bâin talak meydana gelir [İbn Nüceym, el-Bahru’r-Râik, III, 326]. Ancak […]

Tümünü Görüntüle
Eşi zina eden kadın boşanma davası açabilir mi?
azrabilisim
 

Eşi zina eden kadın boşanma davası açabilir mi?

Evli kadının zina etmesi kocasının onu boşamasına gerekçe teş- kil eder. Bu durumda koca, hanımı ile olan evliliğini bitirebilir. Zina fiilini erkeğin yapmış olması hâlinde ise, -nikâh esnasında boşama yetkisinin kadına verilmiş olması dışında- prensip itibari ile kadının boşama yetkisi olmadığından, bu gerekçeyle mahkemede boşanma davası açabileceği gibi, bedelli boşama veya muhâla’a yolu ile erkekten […]

Tümünü Görüntüle
trabzon evden eve nakliyat Trabzon özel okul Trabzon hurda fiyatları araba yarış oyunu oyna istanbul lüks araç kiralama rent a car İstanbul ihracat nasıl yapılır Redüktör Machine Parpaing Briket makinası مصنع بلك Brick Making Machine ბლოკის დანადგარი Kapadokya otelleri trabzon apart otel blokis cexi