Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

Düşük yapan kadının lohusalığı ne kadardır?
azrabilisim 07 Mayıs 2018
 

Düşük yapan kadının lohusalığı ne kadardır?

Doğumdan veya düşükten sonra görülen kan nifas/lohusalık kanıdır. Klasik fıkıh kitaplarımızda düşükten sonra görülen kanın hükmü ele alınırken düşenin başka bir madde olmayıp cenin olduğundan emin olunabilmesi maksadıyla düşüğün el, ayak, parmak gibi organlarının belirip belirmemiş olduğu göz önünde bulundurulmuş, bu organları belirmiş olan ceninin düşürülmesi lohusalık kabul edilmiş, söz konusu organlar belirmemiş ise düşen […]

Tümünü Görüntüle
Lohusalık süresi ne kadardır?
azrabilisim
 

Lohusalık süresi ne kadardır?

Doğumdan ya da düşükten sonra görülen kan nifas/lohusalık kanıdır. Böyle kadına lohusa denir. Her kadın için farklı nifas süreleri olabilir. Bu, kadınların fiziki bünyelerine, kalıtım ve çevre şartlarına göre değişir. Lohusalık hâlinin alt sınırı yoktur. Hanefî mezhebine göre üst sınırı kırk gündür. Kırk günden fazla görülen kan nifas kanı değil özür kanıdır. Lohusalık günlerindeki akıntı […]

Tümünü Görüntüle
Ay halinde iken saç boyatılabilir mi?
azrabilisim
 

Ay halinde iken saç boyatılabilir mi?

Hz. Peygamber (s.a.s.): “Saçı olan, bakımına özen göstersin.” [Ebû Dâvûd, Teraccül, 27] buyurmuştur. Saçları temizlemek, yıkamak, koku sürmek, taramak Peygamberimiz (s.a.s.)’in teşvik ettiği hususlardandır. Toplum tarafından yadırganmayacak şekilde ve yabancı erkeklere yönelik olmamak kaydıyla kadınlar saçlarını boyatabilirler. Bunu kına ile yapabilecekleri gibi, günümüzde kullanılan saç boyaları ile de yapabilirler [İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 329-331]. Hayızlı […]

Tümünü Görüntüle
Hamile bir kadının kanama görmesi âdet hükmünde midir?
azrabilisim 04 Mayıs 2018
 

Hamile bir kadının kanama görmesi âdet hükmünde midir?

Hamile bir kadının gördüğü kanama âdet değil istihâze (özür) kanıdır. İstihaze kanı vücudun herhangi bir yerinden akan kan hükmündedir. Bu kanın akmasıyla yalnız abdest bozulur, gusül gerekmez [Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul, ts. I, 27]. İstihaze kanının süreklilik arz etmesi hâlinde genel özürlülük hükümleri geçerli olur. Buna göre sürekli istihaze kanı gören hamile bir kadın her namaz […]

Tümünü Görüntüle
Ay dönemi başlamadan birkaç gün önce veya sonra başlayan akıntının hükmü nedir? Bu esnada ibadet yapılabilir mi?
azrabilisim
 

Ay dönemi başlamadan birkaç gün önce veya sonra başlayan akıntının hükmü nedir? Bu esnada ibadet yapılabilir mi?

Âdeti düzenli olmayan kadınlardan gelen ve kan renginde olmayıp bulanık olan akıntılar -konuyla ilgili farklı görüşler olmakla birlikte- ister âdet günlerinin başında ister sonunda olsun hem başta hem de sonda hayız kanından sayılır [Mergînânî, Hidâye, I, 32, Beyrut, 1410/1990; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 37, Beyrut 1423/2002]. Buna göre âdet öncesi sürekli akıntılar gören bir kadın, bu […]

Tümünü Görüntüle
Cünüp olan bir kadın, henüz gusletmeden önce âdet olsa ayrıca gusül alması gerekir mi?
azrabilisim
 

Cünüp olan bir kadın, henüz gusletmeden önce âdet olsa ayrıca gusül alması gerekir mi?

Cünüp olup da henüz gusletmeden önce âdet görmeye başlayan bir kadının hemen gusletmesi şart değildir, guslü âdetinin bitimine kadar geciktirebilir [Zebîdî, El-Cevheratu’n-Neyyira, Mektebetu Hakkaniyye, Pakistan, ts. , I, 13; İbn Nüceym, el- Bahru’r-râik, Dâru’l-Marife, Beyrut, ts. , I, 64]. Ancak bu durumda olan bir kadın âdetinin bitmesini beklemeden temizlik amacıyla boy abdesti alabilir.

Tümünü Görüntüle
Ay döneminde, lohusalıkta yahut cünüpken genel vücut temizliği yapmakta bir sakınca var mıdır?
azrabilisim
 

Ay döneminde, lohusalıkta yahut cünüpken genel vücut temizliği yapmakta bir sakınca var mıdır?

Bazı kaynaklarda cünüplük, lohusalık ve hayız hâllerinde gusletmeden saç ve tırnakları kesmenin, koltuk ve kasık temizlemenin tenzihen mekruh olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır [Fetavay-ı Hindiyye, V, 358]. Ancak bu konuda bir ayet ya da hadis bulunmamaktadır. Öte yandan diğer bazı kaynaklarda yapılan bu değerlendirmenin uygun olmadığı da ifade edilmiştir [Büceyremî, Tuhfetü’l-Habib, I, 364, Beyrut, 1996; Dimyatî, İânetü’t-Tâlibin, […]

Tümünü Görüntüle
Ay hâli devam eden kadın gusül abdesti alınca temizlenmiş olur mu?
azrabilisim
 

Ay hâli devam eden kadın gusül abdesti alınca temizlenmiş olur mu?

Âdet hâli devam eden bir kadın gusül abdesti alınca temizlenmiş olmaz. Çünkü gusletmek ay hâlinin bitimi ile farz olur. Bu nedenle İslam âlimleri âdet hâli devam ederken alınan guslün geçersiz olduğunu ifade etmişlerdir [İbn Kudame, Muğnî, I, 168, 242].

Tümünü Görüntüle
Bir kimse boşandığı eşine, kendisinin ve çocuklarının fitresini verebilir mi?
azrabilisim 02 Mayıs 2018
 

Bir kimse boşandığı eşine, kendisinin ve çocuklarının fitresini verebilir mi?

Kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yü- kümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini [Ebû Dâvûd, Zekat, 20] ifade etmiştir. Dinen zengin sayılanlara, usul (anne, baba, dedeler ve nineler), furua (oğul, kız ve torunlar) ve bakmakla yükümlü olduğu kimselere fıtır sadakası verilmez [Merğinani, el-Hidaye, I, 115- 116]. Dolayısıyla bir kimse fakir […]

Tümünü Görüntüle
Boşanmaya kadın sebep olmuşsa yine de mehir alabilir mi?
azrabilisim
 

Boşanmaya kadın sebep olmuşsa yine de mehir alabilir mi?

Boşama erkeğin kendi isteği ile meydana gelmişse, boşanma sebebi hangi taraftan olursa olsun kadın mehri hak eder. Bo- şanma kadının mahkemeye müracaatı sonucunda meydana gelmişse ve zifaf ya da halvet gerçekleşmişse kadın mehrin tamamını hak eder. Zifaf veya halvetin yaşanmamış olması hâlinde mehir belirlenmişse yarısını; belirlenmemişse müt’a denen hediyeyi alır. Ancak kadın mahkemeye başvurmadan kocasından […]

Tümünü Görüntüle
trabzon evden eve nakliyat Trabzon özel okul Trabzon hurda fiyatları araba yarış oyunu oyna istanbul lüks araç kiralama rent a car İstanbul ihracat nasıl yapılır Redüktör Machine Parpaing Briket makinası مصنع بلك Brick Making Machine ბლოკის დანადგარი Kapadokya otelleri trabzon apart otel blokis cexi