Nikahta Müslüman Olmayan Velinin İzni

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,
Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

Soru:

Selefi ve cihadî bir menhece sahip olan muvahhid bir kızla evlenmek istiyorum. Fakat kızın ailesi Nakşibendî tarikatına mensuplar. Dolayısıyla bu kimseler rabıta ve başka bazı dini ayinler yapıyorlar. Kızın ailesi kıza çok baskı yapıyor. Ayrıca bu kimseler yapmış oldukları şeylerin de doğru olduğuna itikat ediyorlar. Yapmış oldukları bu fiilleri sebebiyle kızları üzerindeki velayetleri düşer mi? Yine aynı şekilde kızlarını muvahhid selefi bir kimseyle evlendirmeyi reddetmelerinden ötürü kızlarının üzerinden velayetleri kalkar mı?

Cevap:

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Şayet anne ve baba kâfir ise çocuklarının üzerinde bir velayetleri yoktur. Allah (subhanehu ve teâlâ) şöyle buyurur: “Allah, mü’minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir…” (Nisa, 41)

Bu ayet; kâfir bir kimsenin, Müslüman kadının üzerinde ki velayetini engelleyen bir delildir. Bahsetmiş olduğunuz Nakşibendî tarikatına bağlı kimseler kavli ya da fiili olarak apaçık küfrü gerektiren bir takım şeyler yapmışlarsa kâfir olurlar. Dolayısıyla ailenin kızları üzerinde velayetleri de yoktur. Böyle bir durumda imkân dâhilinde kızı evlendirme velayeti Müslüman olan en yakın akrabaya geçer. Fakat bahsi geçen kızın ailesinin yapmış olduğu dini ayinler ve Nakşibendî tarikatına tabii olmaları, bazı tarikatların yapmış olduğu gibi şirke ve küfre girmeksizin sadece ibadetlerde bir takım bidatler yapmaktan ibaret ise bundan ötürü kızlarının üzerinde ki velayetler düşmez. Hiçbir açık ve kesin sebep olmaksızın sırf kızlarının velayetini ailesinin üzerlerinden düşürmek için istek ve arzuların doğrultusunda insanları tekfir etmekten seni sakındırırım. Allah gizli ve açık her şeyi bilendir. Rabbimiz (subhanehu ve teâlâ)gönüllerde olanları bilendir. Şayet bu insanlar İslam dairesinden çıkmamış iseler; kızın ailesine karşı yapman gereken; kızlarını seninle evlendirmeleri için sana ve evleneceğin kıza zarar getirecek şeylerden uzak kalman, onlara güzel davranman ve onları etkileyecek konularda öncü olmandır. Allah sizlerin velisidir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.