NAMAZ SURELERİNİN SIRALAMASI

Elhamdülillahi Rabbil Alemin,
Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

Namaz kılarken namaz surelerinin okunuş sırası, Kur’an-ı Kerîm’deki sıralandığı gibi okumak uygundur. Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur. Genel olarak okunan surelerin sıralama aşağıdaki gibidir.

  Fil suresi
  Kureyş suresi
  Maun suresi
  Kevser suresi
  Kafirun suresi
  Nasr suresi
  Tebbet suresi
  İhlas suresi
  Felak suresi
  Nas suresi

  Okuma sırasıyla ilgili aşağıdakilere aykırı davranmak mekruh olarak görülmüştür.Namaz surelerinin okunuş sırası

  – İkinci rekâtta okunan sure, birincide okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. Yani hiç sure atlamadan sırasıyla okunur. – Atlayarak okunacak olursa arada tek sure bırakılmayacak, iki veya daha fazla sure atlanarak okunacaktır.– Okunan bu ikinci sure, birinciden iki ayetten daha fazla uzun olmayacaktır.– Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.

  Namaz surelerinin sıralaması için 4 rekatlı namazlarda (öğle, ikindi ve yatsı namazlarının sünnetlerinde) Fatiha Sûresinden sonra 1. 2. 3. ve 4. rekatlarda okunabilecek sûreler örnek olarak sıraları ile aşağıda verilmiştir.

  Namaz surelerinin sıralaması

  – Fil Suresi, Kureyş Suresi, Ma’un Suresi, Kevser Suresi
  – Kureyş Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, İhlas Suresi
  – Fil Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, İhlas Suresi
  – Tebbet Suresi, İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi
  – Kafirun Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, İhlas Suresi
  – Fil Suresi, Kevser Suresi, Kafirun Suresi, Nasr Suresi
  – Ma’un Suresi, Nasr Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi