Aramak için ENTER'a geri dönmek için ESC'ye tıklayın.

Yumurta nakli caiz midir?
azrabilisim 21 Şubat 2018
 

Yumurta nakli caiz midir?

Genetik özellikler taşıyan organ, doku ve benzeri unsurların başkalarına nakli caiz değildir. Yumurta da genetik özelliklere sahip olduğu ve annelik hukukunun ihlaline yol açacağı için nakledilmesi caiz değildir.

Tümünü Görüntüle
Tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak caiz midir?
azrabilisim
 

Tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak caiz midir?

İster kadın ister erkekteki bir kusur sebebiyle tabii ilişkiyle gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı takdirde, Din İş- leri Yüksek Kurulu’nun 05. 01. 2002 tarihli Kararına göre: Döllendirilecek yumurta ve sperm, her ikisinin de nikâhlı eşlere ait olması yani bunlardan herhangi biri yabancıya ait olmaması; Döllenmiş olan yumurta, başka bir kadının rahminde değil de yumurtanın sahibi olan […]

Tümünü Görüntüle
Zorla tecavüz sonucu gebe bırakılan kadının bebeğini aldırması caiz midir?
azrabilisim
 

Zorla tecavüz sonucu gebe bırakılan kadının bebeğini aldırması caiz midir?

Hayatın ve neslin korunması bütün ilahî dinlerin başlıca hedefleri arasında yer almıştır. İslam dini de insana ve insan hayatına büyük değer verir. Bu itibarla, her ne şekilde olursa olsun ana rahminde meydana gelen bir canlının kesin ve meşru bir mazeret olmadıkça dıştan bir müdahale ile (düşürme, kürtaj gibi yollarla) yaşama imkânının yok edilmesi cinayet sayılmıştır. […]

Tümünü Görüntüle
Gayrımeşru yoldan hamile olan kadının çocuğunu aldırması caiz midir?
azrabilisim
 

Gayrımeşru yoldan hamile olan kadının çocuğunu aldırması caiz midir?

Hayat ve ölümü yaratan Yüce Allah’tır. Anne baba insan neslinin devamı için bir vasıtadır. Dinimizin aldığı tedbirler, yaptığı telkin ve teşvikler netice itibariyle insanın hayatını ve saygınlı- ğını koruma, iki cihan saadetini temin etme gayesine matuftur. Ana rahminde döllenmiş bir ceninin annesinin hayati tehlikesi söz konusu olmadıkça aldırılması caiz değildir. Netice itibariyle denilebilir ki, gebeliği […]

Tümünü Görüntüle
Engelli doğacağı anlaşılan çocuğu kürtaj yaptırarak aldırmak günah mıdır?
azrabilisim
 

Engelli doğacağı anlaşılan çocuğu kürtaj yaptırarak aldırmak günah mıdır?

Hayatın korunması, dinin korunmasını emrettiği beş temel değerden biridir. Yaşama hakkı, kadın yumurtasının erkek spermi ile döllenmesiyle başlar. Bundan itibaren annenin hayatının korunması durumu hariç her hangi bir yöntemle gebeliğe son vermek caiz değildir. Bu itibarla, fiziksel ya da zihinsel engelli olacağı kesin olarak sabit olsa da, annenin hayati tehlikesi bulunmadığı sürece engelli çocuğun kürtaj […]

Tümünü Görüntüle
Kürtaj yapmanın ve yaptırmanın dinî hükmü nedir? Kefareti var mıdır?
azrabilisim 20 Şubat 2018
 

Kürtaj yapmanın ve yaptırmanın dinî hükmü nedir? Kefareti var mıdır?

İnsan hayatının korunması, İslam dininin beş temel ilke ve amacından biridir. Zira en şerefli varlık olan insanoğlu saygındır ve dokunulmazdır. İnsanın yaşama hakkı, erkek spermi ile kadın yumurtasının birleştiği ve döllenmenin başladığı andan itibaren Allah tarafından verilmiş temel bir hak olup, artık bu safhadan itibaren anne baba da dâhil hiçbir kimsenin bu hakka müdahale etmesine […]

Tümünü Görüntüle
Tecavüz ve istenmeyen gebelik gibi durumları engellemek için zihinsel engelli kız çocuğunu kısırlaştırmak caiz midir?
azrabilisim
 

Tecavüz ve istenmeyen gebelik gibi durumları engellemek için zihinsel engelli kız çocuğunu kısırlaştırmak caiz midir?

Fıtrat, insanın doğuştan sahip olduğu bütün özellikleri ifade etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de “Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur.” [Rum, 30/30] buyrularak O’nun yarattığı fıtratı değiştirmek yasaklanmıştır. Başka bir ayette şeytanın, insanları, yaratış düzenini değiştirmeye yönlendirdiği ifade edilmektedir [Nisâ, 4/118-119]. Bu yüzden bir kadında fıtri olarak var olan doğurganlık özelliğini birtakım vehimlere dayanarak kalıcı ve dönüşü olmayacak şekilde […]

Tümünü Görüntüle
Gebeliği engellemek için geri dönüşü olmayan (kordon bağlatma vb.) yöntemlerin uygulanması caiz midir?
azrabilisim
 

Gebeliği engellemek için geri dönüşü olmayan (kordon bağlatma vb.) yöntemlerin uygulanması caiz midir?

Çocuk doğurma, çocuk sayısının sınırlandırılması, iki gebelik arasındaki sürenin ayarlanması, kısırlığın tedavi ettirilmesi gibi konularda karı kocanın ortak isteğine göre meşru çarelere başvurulması caiz olmakla birlikte, devamlı kısırlığa yol açan ilaç ve aletlerin kullanılması yani kadın veya erkeğin devamlı kısırlaştırılması sıhhi bakımdan kesin bir zorunluluk olmadığı müddetçe caiz değildir.

Tümünü Görüntüle
Azil yapmak caiz midir?
azrabilisim
 

Azil yapmak caiz midir?

Azil bir nevi doğum kontrolü olup, cinsel ilişki sırasında erkeğin geri çekilip menisini dışarı akıtması demektir. Bu uygulama, İslam’ın ilk dönemlerinde Araplar arasında bilinmekte olan bir doğum kontrol metodudur. Hadislerde Hz. Peygamber (s.a.s.)’in buna izin verdiği görülmektedir. Bir sahabi Hz. Peygamber (s.a.s.)’e azil yaptığını, bunun sakıncası olup olmadığını sorduğunda; “İstersen azil yap, fakat Allah’ın takdir […]

Tümünü Görüntüle
Ertesi gün hapı kullanmak caiz midir?
azrabilisim
 

Ertesi gün hapı kullanmak caiz midir?

Gebeliği önleyici tedbirlere başvurarak doğumu kontrol altında bulundurmak, istenmeyen durumlarda gebeliğe engel olmak caiz ve mümkündür. Ancak uzmanların verdiği bilgiye göre; yüksek doz hormon içeren, hormonal dengesizliklere ve âdet düzensizliklerine sebep olan “ertesi gün hapları” aynı zamanda döllenen yumurtanın rahimde yuvalanmasına engel olmakta yani embriyonun itlafına yol açmaktadır. Bu itibarla, söz konusu hapların doğum kontrol […]

Tümünü Görüntüle
1 / 111234»Son
satiroglunakliyat.com dusunurkolejitrabzon.com