Kalem Suresi

Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Salat ve selam âlemlere rahmet olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav)’e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

Kalem Suresi: Mekkede Nazil olmuştur. 52 ayettir. Alak Suresinin ilk 5 ayetinden sonra Kalem suresinin 1. Ayetinin nazil olduğu söylenir. Sonraki 2. Ve 7.ayete kadar peygamber efendimizin başına gelenleri ve kafirlerin durumunu anlatıyor.

Kalem suresi1. Ayet: Nûn. Kaleme ve onunla yazdıklarına andolsun!

Bu ayet Alak suresinin 5. Ayetinden sonra indirildiği için ilk 5 ayette Allah söylediklerine bu ayetle yemin ediyor. Ve aynı şekilde kalem suresinde peygamber efendimizin başına gelenlerden önce yani bir iddiadan önce Allah yemin ederek ayetlere giriş yapıyor. Önemli ve hak olan bir konuyu söylemeden önce değerli bir şeyin üzerine yemin ediyor. Bu yeminle kalemin ve onunla yazılanların değerini de açıklamış oluyor.

Ayetlerin girişindeki Nun harfi için de çeşitli rivayetler vardır. Balık, dünya ve su, kılıç, cihad gibi. Bize en yakın olan nun harfinin kılıç yani cihad olduğudur. Bu harflere Harf-i Mukaddes denir.

Müslümanlar için islamın ayakta durması ve yaşanabilmesi için gereken iki direk olarak kılıç ( cihad) ve Kalemi (ilim) ellerinde bulundurması gerektiğini anlarız. Cihaddan vazgeçilemez. Cihadsız ilim, ilimsiz de cihad olmaz.

Kalem suresi2. Ayet: Rabbinin ni’meti ile sen mecnun değilsin.

Kalem suresi3.Ayet : Ve muhakkak ki senin için, elbette kesintisi olmayan mükâfat vardır.

Allah müşriklerin peygamber efendimize söyledikleri deli(haşa), mecnun(haşa), aklını yitirmiş(haşa), sihirbaz(haşa) ve cin musallat olmuş(haşa) gibi sözleri yalanlayarak ona ‘onlara aldırma senin sözlerin haktır, sen Allah’ın peygamberisin.’diyor. 3. Ayette de peygamber efendimizin sabrı ve gayesiyle onu bitmek bilmeyen bir mükafatla mükâfatlandıracağını söylüyor.

Kalem suresi4. Ayet: Ve muhakkak ki sen, mutlaka çok büyük bir ahlâk( din) üzeresin.

Burada Allah Peygamber efendimizin ahlakını yani dinin mükemmelliğini söylüyor. Peygamber efendimizin ahlakı Kuran ahlakıdır. Dinimiz insanın ahlakını esas alan dindir. Peygamberlik gelmeden önce müşrikler peygamberimizin ahlakını bildikleri ve ona güvendikleri için ona Muhammed-ül emin diyorlardı. Müşrikler de peygamber efendimizin ahlakını bilip övüyorlardı.

Bir insanda 3 şeyden 2’si yoksa amellerini var saymasın, bunlar; Takva, ilim, güzel ahlak.

Kötü ahlak iyilikleri iyi ahlakta kötülükleri eritir.

Kötü hu amelleri sirkenin balı bozduğu gibi bozar.

Bu hadislerden din,mal, haya,iyi ahlak ve cömertlik insan için önemlidir.

Kalem suresi5-6.-7.Ayet: Yakında sende göreceksin, onlarda görecek. Hanginizin akıl etmediğini ( deli, aklından zoru olduğunu). Muhakkak ki Rabbin doğru yoldakileri de sapanları da, hidayete erenleri de gayet iyi bilir.

Bu ayetlerle Allah peygamber efendimize kefil oluyor. Müşriklerin islam davetçilerine verdikleri ilk tepki aklını mı yitirdin, delirdin mi olur. Toplumun büyük bir kısmı dini tam anlamıyla yaşadığımız da bize de delirdin mi derler. Bu tutum karşısında bizimde peygamber efendimiz gibi bir duruşumuz olmalı herhangi bir tepki vermemeliyiz sadece kendimizi bilmeliyiz, bu yolda istikrarlı gittiğimizde bitmek tükenmek bilmeyen bir sevap kazanacağız. Allah bu ayetlerle bize de kefil oluyor ve ona güvenmemizi istiyor. Bu kitabı okuyupta aciz kalan insan arkasındaki Allah’ı tanımıyor demektir.

Kuranda geçen Müslümanın ahlakında bahseden ayetlerden çıkarttığımız ahlak kuralları.

 • Boş sözlerden yüz çevirirler,
 • Emanet ve ahidlere riayet ederler,
 • İnfak ederler,
 • Mütevazi olarak yürürler,
 • Cahillerle tartışmazlar selam der geçerler,
 • İnfak ettiklerinde ne israf ederler ne cimrilik ederler,
 • Günahlarında tövbe edip salih amel işlemeye çalışırlar,
 • Yalan yere yemin etmezler,
 • Boş ve kötü lakırtı duyduklarında yüz çevirip vakarla geçerler.
 • Ayetler kendilerine hatırlatıldığı vakit onlara kör ve sağır davranmazlar,
 • Kendileri ve aileleri için dua ederler.
 • Gece namazı kılarlar ve dua ederler,

Müslüman ahlakından bahseden hadisler

 • Kendisi için sevdiğini mümin kardeşi için de severler,
 • Komşularına ve misafirlere ikram ederler,
 • Ya hayırlı söz söylerler ya da susarlar,
 • Müslümana kötü gözle bakmaz ve üzmezler,
 • Az konuştukları için hikmet sahibi olurlar,
 • İyiliği seçer kötülüğe üzülürler,
 • Akrabayı ziyaret ederler,
 • Allah için sevip Allah için kızarlar,
 • Yalan söylemez, fenalıkları hoş görür başkasının ayıplarını araştırmazlar.