İslam Dininin Temel Kaynakları Nelerdir?

İslam dininde de her dinde olduğu gibi bazı kaynaklar mevcuttur. Bu kaynaklar İslam dininin daha kolay ve daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Peki, İslam dininde yer alan kaynakları hangileridir? 

İslam dinini dört temel kaynağı vardır. Bunlar;

  • Kuran-ı Kerim
  • Sünnet
  • Cima
  • Kıyas

1. Kuran-ı Kerim

İslam dininin en temel kaynağı Kuran-ı Kerim’dir. Allah’ın, Cebrail (a.s.) aracılığıyla son peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)’e gönderdiği kutsal kitaptır.

2. Sünnet

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)’in yaptığı davranışlar ve söylediği sözler dinimizde sünnet olarak bilinmektedir. İslam dininin Kuran-ı Kerim’den sonra gelen temel kaynağı Hz. Muhammed (a.s.)’ın sünnetidir.

3. İcma

İslam dininin bir diğer temel kaynağı da icmadır. Kelime anlamı olarak aynı kararda bulunmak anlamına gelmektedir. Belirli dönemde yaşamış olan din alimlerinin, belirli konular hakkında tek bir ortak karara varması temeline dayanmaktadır.

4. Kıyas

Kelime anlamı iki şeyi bir biriyle ölçmek olan kıyas, bir diğer temel kaynaktır. Genellikle hüküm verilirken kıyas kaynağı esas alınır. Şerri bir olayda verilen karar, benzer diğer şerri olaylar için de geçerlidir.