Evli bir kadın eşinden boşanmadan başka bir erkekle evlenebilir mi?

Nikâh, evlenme ehliyetine sahip ve evlenmelerine dinen bir engel bulunmayan bir kadınla bir erkeğin şahitler huzurunda evlenme hususunda karşılıklı rızalarını beyan etmelerinden ibaret bir sözleşmedir. Usulüne uygun böyle bir nikâhla evlenmiş olan bir kadın evlendiği erkeğin kendisini boşaması veya ölümü gibi bir sebeple usulüne göre ayrılmadıkça başka bir erkekle evlenemez [İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 29, İstanbul 1984; Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuhû, VII, 147, Dımaşk, 1985]. Bu konuda özellikle iddet meselesine dikkat edilmesi gerekir. Şöyle ki, boşanma evliliğin feshi ve ölüm gibi bir sebeple evliliğin sona ermesi durumunda kadının yeni bir evlilik yapmadan önce iddet beklemesi gerekir